Eerstelijnsbehandeling

 

Situatie Beleid
Stadium I 3 kuren R-CHOP21 gevolgd door RT: 
 • Indien FDG-PET negatieve laesies na chemo: IN-RT 30 Gy (15 * 2 Gy)
 • Indien FDG-PET positieve laesies na chemo: 40 Gy (20 * 2 Gy) op persisterende FDG-PET positieve laesies (eventueel 'integrated boost' bij 'mixed response' (30/40 Gy in 20 fracties)) 
Stadium II-IV, eligible voor autologe SCT Extraprotocollair volgens standaardarm HOVON 133:
 • 3 * R-CHOP / R-DHAP
 • Consolidatie met BEAM gevolgd door autologe SCT
 • 3 jaar R onderhoud à 2 maanden
Stadium II-IV, niet eligible voor autologe SCT
 • Indien eligible voor R-CHOP: 8 kuren R-CHOP21. Bij bereiken PR of CR: R onderhoud à 2 maanden tot progressie
 • Opties indien niet eligible voor R-CHOP:
  • 6 kuren R-bendamustine (eventueel met dosisreductie), zonder R onderhoud
  • 6 kuren R-CVP
  • R-Leukeran

Studies gesloten voor inclusie

Recidief / refractair MCL

 

Situatie Beleid
Recidief / refractair, na autologe SCT, eligible voor allogene SCT 3 kuren R-DHAP of R-DHAP / R-VIM / R-DHAP gevolgd door consolidatie met allogene SCT. Voor inductie kunnen ook 3 kuren R-FC, 6 kuren R-bendamustine of ibrutinib* overwogen worden
Recidief / refractair, niet eligible voor allogene SCT Overweeg één van onderstaande behandelingen:
 • 6 kuren R-bendamustine à  4 weken
 • Ibrutinib 1 dd 560 mg tot progressie*
 • 6 kuren R-CEC-P à 4 weken (voor de fragiele patiënt)
 • Temsirolimus
 • Lenalidomide
 • Bortezomib (niet geregistreerd voor MCL)

* Criteria voor behandeling met ibrutinib:

 • Recidief/progressie tijdens of binnen 6 maanden na optimale behandeling (autologe SCT of R-chemo)
 • Reïnductie na autologe SCT ter voorbereiding op allogene SCT indien snel na autologe SCT recidief of progressie optreedt (chemo-refractair)
 • Reïnductie bij recidief na allogene SCT ter voorbereiding op DLI

 

Ga terug naar de NHL homepage of lees meer over NHL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen