Indeling en risicostratificatie LCH

 
LCH wordt ingedeeld naar ‘single’ versus ‘multi’ systeem betrok­ken­heid met of zonder betrok­ken­heid van zoge­naamde risico organen. Deze risico organen betreffen het beenmerg, de milt en de lever.
 
Single systeem LCH (SS-LCH)
 
Eén orgaan / orgaansysteem is aangedaan, uni of multifocaal:

 • Bot
 • Huid
 • Lymfeklieren
 • Hypothalamus-hypofyse / CNS
 • Long (primaire pulmonale LCH)
 • Overige (bijvoorbeeld schildklier, darm)

Hoog risico botlokalisaties:

 • Wervel lokalisatie met intraspinale uitbreiding (risico op myelum­compressie)
 • Craniofaciale botlaesies met CNS risico (bot­lokali­satie in de orbita, mastoïd, clivus, sfenoïd en/of temporaal bot gaan gepaard met een verhoogd risico op ontwikke­ling van diabetes insipidus of neuro­degene­ratief syndroom (ND-LCH))

Multisysteem LCH (MS-LCH)
 
Twee of meer organen / orgaansystemen zijn betrokken:

 • Hoog risico: met betrokkenheid van risico organen
 • Laag risico: zonder betrokkenheid van risico organen

Klinische indeling LCH

 

Klinische groep LCH Beschrijving
Multisysteem: Twee of meer systemen betrokken
 • Met risico orgaan betrokkenheid
Betrokkenheid lever, milt of beenmerg
 • Zonder risico orgaan betrokkenheid
Geen betrokkenheid lever, milt of beenmerg
Single systeem: Slechts één systeem betrokken
 • Unifocaal
Huid, bot, lymfeklier, anders (schildklier, thymus)
 • Multifocaal
Multifocale botlaesies
 • Speciale lokalisatie
Schedelbasis met intracraniële uitbreiding of wervel laesie met intraspinale uitbreiding
Pulmonale LCH Geïsoleerde longbetrokkenheid
CNS LCH Tumoreuze laesie (betreft ook hypofysesteel / hypothalamus betrokkenheid)
Neurodegeneratieve ziekte (LACI/LACS)


 
Ga terug naar de LCH homepage of lees meer over LCH:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.