Follow up tijdens behandeling

 
Poliklinische controles
 
De frequentie van poliklinische controles wordt patiënt­specifiek, op basis van de kliniek en de behandeling, bepaald.
 
Bij anamnese speciale aandacht voor bij Diagnostiek genoemde aandachts­punten.
 
Bij lichamelijk onderzoek speciale aandacht voor bij Diagnostiek genoemde aandachts­punten.
 
Laboratoriumonderzoek
 
Bloed, standaard:
 • Volledig bloedbeeld inclusief automatische differentiatie
 • Chemie: kreatinine, natrium, kalium, calcium, bilirubine, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH, albumine
Overige laboratoriumonderzoeken op indicatie, afhankelijk van kliniek en behandelplan patiënt.
 
Overige onderzoeken
 • PET-CT scan, CT scan, MRI of anders (elke 3 maanden)

Follow up na behandeling en bereiken CR

 
Poliklinische controles
 
De frequentie van poliklinische controles wordt patiëntspecifiek, op basis van de kliniek en de behandeling, bepaald. Zie ook de hieronder vermelde richtlijnen ten aanzien van frequentie beeldvorming tijdens de follow up.
 
Bij anamnese speciale aandacht voor bij Diagnostiek genoemde aandachtspunten.
 
Bij lichamelijk onderzoek speciale aandacht voor bij Diagnostiek genoemde aandachts­punten.
 
Duur van de follow up:
 • Single systeem LCH: minimaal 3 jaar
 • Multisysteem LCH en pulmonale LCH: minimaal 5 jaar 
Laboratoriumonderzoek
 
Bloed, standaard:
 • Volledig bloedbeeld inclusief automatische differentiatie
 • Chemie: kreatinine, natrium, kalium, calcium, bilirubine, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH, albumine
Overige laboratoriumonderzoeken op indicatie, afhankelijk van kliniek en behandelplan patiënt.
 
Overige onderzoeken
 
Beeldvorming:
 • PET-CT scan, CT scan, MRI of anders
Frequentie en duur evaluatie middels beeldvorming:
 • Single systeem LCH: elke 12 maanden gedurende 3 jaar
 • Multisysteem LCH: elke 6 maanden gedurende 3 jaar, daarna elke 12 maanden tot tenminste 5 jaar na afronden therapie
 • Pulmonale LCH: elke 6 maanden gedurende 2 jaar, daarna elke 12 maanden tot tenminste 5 jaar na afronden therapie
Overige onderzoeken:
 • Longfunctieonderzoek (alleen bij pulmonale LCH, elke 6 maanden gedurende 2 jaar, daarna elke 12 maanden tot tenminste 5 jaar na afronden therapie)

Ga terug naar de LCH homepage of lees meer over LCH: Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.