Home Behandelprotocollen HIT Diagnostiek van HIT

Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Recent gebruik van heparine (zowel ongefractioneerd als LMWH)
  • Recent uitgevoerde chirurgie, met name cardiale chirurgie
  • Recent trauma
  • Aanwezigheid van recent ontstane trombose
  • Tijdsbeloop van de trombocytopenie
  • Uitsluiten andere oorzaken trombocytopenie
  • 4T-score, zie 4T’s-scoringssysteem

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Ontstaan van nieuwe trombose of uitbreiding van bestaande trombose
  • Aanwezigheid petechiën en bloedingsverschijnselen. Dit maakt een HIT minder waarschijnlijk

Laboratoriumonderzoek

Centraal in de diagnostiek naar HIT is het bepalen van de waarschijnlijkheid van een HIT middels de 4T-score. Laboratoriumonderzoek naar HIT is alleen geïndiceerd indien patiënt volgens de 4T-score in de intermediaire of hoge pre-test-waarschijnlijkheids­groep zit. 

Zie ook 4T’s-Scoringssyteem en Algoritme diagnostiek en antistollingsbeleid.

Bloed

Op indicatie:

 • Hemostase: HIT ELISA screening (alleen bij 4T-score ≥4)
 • Hemostase: HIT aggregatie (confirmatietest indien HIT-ELISA screening positief)

Overige onderzoeken

Overweeg diagnostiek naar trombose.

 

Ga terug naar de HIT homepage of lees meer over HIT:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.