Home Behandelprotocollen HIT 4Ts-scoringssysteem

Met het 4T’s-scoringssysteem kan de pre-test-waarschijnlijkheid op een HIT worden beoordeeld. De score kan gebruikt worden bij de beslissing om laboratoriumdiagnostiek naar HIT te verrichten. 

Berekening 4T score

 

Parameter 4T’s Score Situatie
Trombocytopenie (wordt berekend vanaf de dag dat heparine is gestart) 0 punten <30% afname of een nadir
<10*109/l
1 punt 30-50% afname of een nadir
10-19*109/l
2 punten >50% afname en een nadir
>20*109/l
Tijdsbeloop van het begin van de trombo­cytopenie (dag van start heparine is dag 0) 0 punten <5 dagen na start heparine
1 punt >10 dagen na start heparine
2 punten
 
5-10 dagen na start heparine of <1 dag bij opnieuw heparinegebruik binnen 30 dagen
Trombose 0 punten Geen
1 punt Progressieve of recidiverende trombose
2 punten Nieuwe en bewezen trombose of een anafylactoïde reactie na heparine
UiTsluiten andere oorzaak trombo­cytopenie 0 punten Andere diagnose zeker aanwezig
1 punt Mogelijk een andere oorzaak
2 punten Geen andere oorzaak

Interpretatie 4T score

 

Totaalscore 4T’s Pre-test-waarschijnlijkheid
0 – 3 punten Laag
4 – 5 punten Intermediair
6 – 8 punten Hoog

De negatief voorspellende waarde bedraagt 98-100%. De positief voor­spel­lende waarde in de inter­mediaire en hoge pre-test-waar­schijn­lijk­heids­groepen laten te wensen over (10-20% en 40-80%). Bij patiënten in deze twee pre-test-waar­schijn­lijk­heids­groepen is laboratorium­diagnostiek dan ook noodzakelijk, bestaande uit het inzetten van de HIT ELISA screening en zo nodig de HIT aggregatie-confirmatie­test.

 

Ga terug naar de HIT homepage of lees meer over HIT:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.