Diagnostiek

Toelichting

Als de hematoloog bij de behandeling betrokken wordt, is de diagnose meestal reeds gesteld aan de hand van huidbiopten en/of bloedonderzoek. Onderstaande diagnostiek is gericht op de vraag of en in welke mate er systemische uitbreiding is.

Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • B-symptomen: onverklaarde koorts (>38˚C), gewichtsverlies (>10% in 6 maanden tijd), nachtzweten 

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Lymfadenopathie, hepatosplenomegalie
  • Huidafwijkingen

Laboratoriumonderzoek

Bloed:

 • Volledig bloedbeeld inclusief microscopische differentiatie
 • Chemie: kreatinine, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH, albumine, glucose

Beenmerg, op indicatie*:

 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie
  • Immunofenotypering
 • Cristabiopt

* Indicaties voor beenmergonderzoek:

 • “Agressief”, CD8 positief agressief epidermotroop lymfoom, perifeer T-cel lymfoom NOS
 • Indien buiten de huid ook lokalisaties gevonden worden
 • Bij uitgebreide huidafwijkingen
 • Bij twijfel of het een primair huidlymfoom betreft

Histologie:

 • Ruim histologisch (excisie)biopt van het huid­lymfoom en, indien aanwezig, klier­extirpatie van betrokken lymfe­klieren voor morfologie en immuun­histochemie
 • Indien chirurgisch biopt niet mogelijk: bij voorkeur aantal dikke naaldbiopten

Biobanking:

 • Geen standaard afname van extra materiaal voor biobank Hematologie

Beeldvorming

 • CT-scan hals, thorax, abdomen met contrast

De CT-scan dient volgens de Lugano criteria beoordeeld te worden. Zie NHL - Respons criteria.

Behandeling

Eerstelijnsbehandeling

Stadium I en beperkt stadium II:

 • 3 kuren CHOEP à 21 dagen en ‘involved site’ bestraling:
  • Curatieve radiotherapie 40 Gy (20 * 2 Gy), onafhankelijk van respons
  • Palliatieve radiotherapie 20 Gy (5 * 4 Gy) of 8-16 Gy (1-2 * 8 Gy)

Stadium II-IV:

Recidief / refractair CTCL-NOS

 • Maximaal 16 kuren brentuximab-vedotin à 21 dagen (indien CD30 positief)

 

Ga terug naar de Cutane lymfomen homepage of lees meer over cutane lymfomen:

Ga terug naar de homepage Behandelprotocollen.