Algemeen

Non-Hodgkin lymfomen (NHL) kunnen primair in de huid tot expressie komen en langdurig dan wel permanent tot de huid beperkt blijven. Vooral wat het klinisch beloop betreft verschillen cutane lymfomen sterk van de overige non-Hodgkin lymfomen.

Patiënten met een primair huidlymfoom vormen een specifieke subgroep van patiënten die vaak een aangepaste stadiëring en therapie behoeven.

Afstemming met de dermatoloog en radiotherapeut

De hematoloog wordt vaak pas met cutane lymfomen geconfronteerd als deze zich in een gevorderd stadium bevinden en/of als systemische therapie nodig is. Tot die tijd is de dermatoloog hoofdbehandelaar. Tot de huid beperkte therapie wordt gegeven door de dermatoloog of radiotherapeut.

Logistieke aspecten bij verwijzing naar de hematoloog

Beleid in het Radboudumc:

  • Indien volgens het behandelprotocol geïndiceerd, vraagt de dermatoloog het beeldvormend onderzoek en het beenmergonderzoek aan
  • Dermatoloog verwijst patiënt naar afdeling Hematologie
  • Patiënt wordt gezien door de hematoloog. De hematoloog meldt patiënt aan voor het MDO (tumorwerkgroep Maligne lymfomen) en informeert de dermatoloog wanneer de bespreking plaats vindt
  • Hematoloog, radiotherapeut en dermatoloog bepalen gezamenlijk het beleid

 

Ga terug naar de Cutane lymfomen homepage of lees meer over cutane lymfomen:

Ga terug naar de homepage Behandelprotocollen.