Home Behandelprotocollen Autologe SCT Stamcelaferese voor aSCT

Taken en verantwoordelijkheden


Behandelend arts Hemaferese arts 
 • Volgen protocollen portaal Hemaferese
 • Raadplegen gegevens Hemafereselijst
 • Informeren van betrokkenen middels het sturen van een mail naar "Hemaferese Overdracht Hematologie"
 Afdeling E00 (bij klinische patiënt) Verpleegkundig consulent hematologie
 • Gesprek met patiënt over voorbereiding aferese:
 • Informeren:
  • Secretariaat SCT: opvragen responsevaluatie
  • LMI: startdatum mobilisatiekuur in verband met indicatie bestraalde bloedproducten (mail naar Postbus Beheer Stamcel Transplantatie LMI Laboratoriumgeneeskunde)
 • Invoeren gegevens patiënt op Hemaferese lijst
 • Invullen document Planning SCT procedures
 • Orderen:
  • Laboratoriumonderzoek:
   • Virologie: HBV, HCV, HIV, HTLV1, CMV, EBV
   • Serologie: lues
   • Bloedgroep
   • Volledig bloedbeeld inclusief automatische differentiatie
   • CD34
   • Chemie: kreatinine, calcium, albumine en LDH
  • Stamcelaferese (Epic order LAB3253i: Afname cellulaire producten: autoloog). Benodigd aantal CD34 positieve cellen:   
   • Non Hodgkin lymfoom: 5*10⁶/kg (1 transplantaat)
   • Acute myeloide leukemie: 5*10⁶/kg (1 transplantaat)
   • Multipel myeloom ≤65 jaar: 8*10⁶/kg (2 transplantaten)
   • Multipel myeloom >65 jaar, in overleg met behandelend arts: 5*10⁶/kg (1 transplantaat)
   • Amyloïdose: 5*10⁶/kg (1 transplantaat)
   • Systemische sclerose: 8*10⁶/kg (1 transplantaat en CD34 selectie)
   • Kiemceltumoren: minimaal 6*10⁶/kg, optimaal 10*10⁶/kg (3 transplantaten)
 • Bezoeken en informeren tijdens aferese
 • Telefonisch contact opnemen binnen enkele dagen na aferese
 • Administratie:
  • Verwerken telefonisch contact middels notitie in Epic
  • Verwijderen gegevens patiënt op Hemaferese lijst
  • Informeren LMI over afronden aferese in verband met tijdelijk stoppen van indicatie bestraalde bloedproducten (mail naar Postbus Beheer Stamcel Transplantatie LMI Laboratoriumgeneeskunde)
  • Invullen verrichtingenregistratieformulier SCT
 • Volgen document Follow up van allogene en autologe donoren na aferese/aspiratie procedure
Secretariaat SCT 
 • Opvragen responsevaluatie
 • Inplannen:
  • Gesprek voorbereiding aferese bij verpleegkundig consulent hematologie
  • Poliklinische afspraak bij behandelend arts ter voorbereiding op aSCT
  • Ondertekende formulier "Overeenkomst tot in bewaarneming van celproducten" inscannen en kopie opsturen naar patiënt
Hemaferesemedewerker
 • Volgen protocollen portaal Hemaferese
 • Uitleggen afereseprocedure
 • Beoordelen armvenen

Ga terug naar de aSCT homepage of lees meer over autologe SCT: Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.