Het protocol autologe stamceltransplantatie (aSCT) beschrijft de taken en bevoegdheden van de verschillende betrokken disciplines. 

Het protocol bevat daarnaast linken naar verschillende bij aSCT horende documenten. Het merendeel van deze documenten is afgeschermd en alleen toegankelijk via het netwerk van het Radboudumc.


Ga terug naar de aSCT homepage of lees meer over autologe SCT: Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.