Home Behandelprotocollen AML Diagnostiek acute leukemie

Deze pagina beschrijft de diagnostiek van AML, ALL/MPAL en APL met (waar van toepassing) vermelding van de specifieke verschillen. 

Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Eerdere intoxicaties, blootstelling aan toxische stoffen, behandeling met chemo- of radiotherapie
  • Familiair voorkomen van MDS/AML, predispositie syndromen, beenmerg­falen en pre-existente trombocytopathie
  • (Premorbide) conditie, sociale anamnese 
  • Hemorragische diathese
  • Hoofdpijn, visusstoornissen, tekenen passend bij CNS lokalisatie
  • Infecties 

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Lymfadenopathie, hepatosplenomegalie
  • Huidafwijkingen (petechiën, hematomen, leukemia cutis, Sweet syndroom en erythema nodosum)
  • Hemorrhagische diathese
  • Testes, mond/gebit, gingivahyperplasie, KNO gebied en neuro­logische uitval
  • Koorts en infectiehaarden, waaronder peri-anale regio
  • Lengte, gewicht

Laboratoriumonderzoek


Zie protocol Diagnostiek leukemie/lymfoom buiten kantooruren (afgeschermd, alleen toegankelijk via netwerk Radboudumc) voor het aanvragen van specialistische laboratorium­­diagnostiek in spoedeisende situaties buiten kantooruren.

Bloed
 
Standaard:
 • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten en microscopische differentiatie
 • Chemie: kreatinine, natrium, kalium, calcium, fosfaat, magnesium, uraat, bilirubine, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH, albumine, totaal eiwit, haptoglobine, glucose, CRP
 • Hemostase: PT, APTT, fibrinogeen, d-dimeer
 • Bloedgroepserologie:
  • Bloedgroep ABO/RhD (tweemaal apart aanvragen)
  • Screening irregulaire antistoffen
Op indicatie:
 • Bloedgroepserologie: directe antiglobuline test
 • Zwangerschapstest
Indien patiënt in aanmerking komt voor intensieve behandeling:
 • Serologie:
  • Lues, toxoplasma
  • Screening op tuberculose (Quantiferon-test), strongyloïdes, schistosomiasis (overwegen bij patiënten uit endemische gebieden) 
 • Virologie: HIV, HTLV1, HBV, HCV, CMV, EBV, HSV, VZV
 • HLA typering (niet geïndiceerd bij APL):
  • Klasse I (A/B/C) en II (DR/DQ)
  • Hoge resolutie (indicatie MUD) 
Urine
 • Urine screening en sediment
 • 24-uurs urine: kreatinine klaring (op indicatie)
Beenmerg
 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie (minimaal 200 leukocyten in bloeduitstrijk en 500 kernhoudende cellen in beenmerguitstrijk tellen)
  • Immunofenotypering t.b.v. bepaling LAP:
   • Precursor merkers: CD34, CD117, CD33, CD13, HLA-DR
   • Granulocyten merkers: CD65, cytoplasmatisch MPO
   • Monocyten merkers: CD14, CD36, CD64
   • Megakaryocyten merkers: CD41, CD61
   • Erytrocyten merkers: CD235a (glycophorine), CD36
   • Lymfoïde merkers: CD3, cyCD3, CD19, cyCD79a, TdT
  • Cytogenetica*:
   • Karyotypering
   • FISH:
    • Verdenking AML: onder meer standaard voor KMT2A en MECOM
    • Verdenking APL: (cito) FISH voor t(15;17)
  • Moleculaire diagnostiek*:
   • Verdenking AML:
    • Mutatiescreening voor studiebehandeling. Zie AML - Eerstelijnsbehandeling
    • AML diagnose panel (CEBPA, FLT3-ITD + ratio, NPM1, ASXL1, FLT3-TKD (codon 835), IDH1, IDH2, KIT, RUNX1, TP53). De FLT3-ITD + ratio en FLT3-TKD (codon 835) met spoed laten bepalen (uitslag binnen 7 dagen), daar deze consequenties hebben voor het behandelplan
    • Myeloïd panel uitgebreid (op indicatie)
    • Bij verdenking op genetische predispositie: zie protocol Onderzoek naar erfelijke predispositie voor myeloïde maligniteiten (afgeschermd)
   • Verdenking ALL-MPAL:
    • Fusiegen detectie BCR-ABL1 (t(9;22)) met PCR
    • Indien BCR-ABL1 aanwezig: BCR-ABL1 puntmutatie­bepaling (t/m 2020 kosteloze analyse middels NGS via PREMIER project)
    • Bij verdenking MPAL ook moleculaire diagnostiek voor AML overwegen
   • Verdenking APL: fusiegen detectie PML-RARα (t(15;17)) met PCR
 • Cristabiopt** (cellulariteit, mate van fibrose, op indicatie kleuring op TP53 en NPM1)
* Indien er geen consequenties zijn voor het beleid, dan kan er bij een oude kwetsbare patiënt afgezien worden van cytogenetica en moleculaire diagnostiek.
 
** De cristabiopsie is optioneel, maar wel noodzakelijk bij een “dry tap” of pancyto­penie bij presentatie. Bij een “dry tap” de morfologie, immuno­feno­typering, cyto­genetica en moleculaire diagnostiek uitvoeren op perifeer bloed.

Liquor
 • Morfologie (op indicatie)
 • Immunofenotypering (op indicatie)
Zie Behandeling CNS bij hematologische maligniteiten voor de indicaties waarbij liquor analyse wordt geadviseerd. Liquor analyse pas uitvoeren nadat de perifere blasten zijn geklaard.

Histologie
 • Extramedullaire lokalisatie: overweeg indien mogelijk biopt ter bevestiging bij (verdenking) leukemia cutis of andere extramedullaire lokalisaties (myeloïd sarcoom; bijvoorbeeld bij vergrote lymfeklier, tonsil of botlaesie; niet bij splenomegalie en gingivahyperplasie). Dit in verband met stellen indicatie aanvullende CNS profylaxe en volledige remissie evaluatie
Microbiologie
 • Kolonisatie kweken (bacterieel en gist/schimmel) volgens lokaal protocol
Biobanking
 • Afname van extra materiaal voor biobank Hematologie (indien informed consent aanwezig)
 • Zie Documentatie biobank Hematologie (HEMBB) voor indicaties, tijdspunten, af te nemen materiaal en Epic orders

Beeldvorming

 • X-thorax of CT scan thorax (HRCT of low-dose CT)
 • CT scan hals, thorax, abdomen (op indicatie, bij verdenking lymfoblastair lymfoom)
 • Echo bovenbuik (op indicatie)

Overige onderzoeken

 • ECG (let op QT-verlenging)
 • HCT-CI volgens Sorror (op indicatie)
 • Comprehensive Geriatric Assessment (op indicatie)
 • Fundoscopie (op indicatie)
 • Longfunctieonderzoek (op indicatie)
 • Nucleaire ejectiefractie voor bepaling linker ventrikel functie (op indicatie)

Verwijzingen / consultaties

 • Consult MKA chirurg (op indicatie)
 • Consult KNO arts o.a. t.b.v. CT sinus (op indicatie)
 • Consult gynaecoloog of fertiliteitsarts voor advies t.a.v. fertiliteit/counseling en eventuele semenpreservatie (op indicatie)

Ga terug naar de AML homepage.

Ga terug naar de ALL/MPAL homepage.

Ga terug naar de APL homepage.

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen