De mate van cardiale betrokkenheid van de amyloïdose is de meest belangrijke determinant voor inschatting van de prognose, waarbij de biomarkers (NT-proBNP en Troponine-T) meer geschikt zijn dan klinische cardiale parameters. In 2012 is door Kumar een update van deze prognostische stadiëring gepubliceerd waarbij ook het verschil tussen betrokken vrije lichte keten (FLC) en niet betrokken FLC is meegenomen.

Parameters:

  • NT-proBNP >1800 pg/ml
  • Troponine-T >0.025 microgram/l (gebaseerd op 4e generatie Troponine-T test)
  • Verschil tussen betrokken FLC en niet betrokken FLC >180 mg/l

Alle parameters 1 punt.

Stadium Score Overleving (maanden)
I 0 94
II 1 40
III 2 14
IV 3 6

 

Ga terug naar de AL-amyloïdose homepage of lees meer over AL-amyloïdose:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen