Hematologische respons criteria
 

Respons Criteria
Complete respons (CR)
  • Geen monoklonaal eiwit aangetoond met serum en urine immuunfixatie
  • Normale vrije lichte keten ratio en normale absolute waarde van de involved vrije lichte keten (iFLC) (bij normale nierfunctie)
Zeer goede partiële respons (VGPR) dFLC (verschil tussen iFLC en uninvolved vrije lichte ketens) <40 mg/l
Partiële respons (PR) dFLC afname >50%
Progressieve ziekte (PD)
  • Vanuit CR: detecteerbaar monoklonaal eiwit of abnormale vrije lichte keten ratio. Lichte keten moet verdubbeld zijn
  • Vanuit start behandeling, PR of stabiele ziekte: iFLC ≥50% (toename tot >100 mg/l)
Stabiele ziekte (SD) Geen complete respons (CR), geen partiële respons (PR), geen progressieve ziekte (PD)

Nota bene: De hematologische respons dient op 2 achtereenvolgende momenten vastgesteld te worden, met een minimale tussentijd van 4 weken.

Orgaan respons criteria
 

Orgaan Respons criteria
Nier Proteïnurie: ≥30% afname of afname tot <0,5 gram/24 uur bij afwezigheid van renale progressie gedefinieerd als >25% afname van eGFR 
Hart NT-proBNP: ≥30% afname en met >300 pg/ml (indien waarde voor start behandeling ≥650 pg/ml was) of een ≥2 punt afname in NYHA klasse (indien klasse III of IV bij baseline)
Lever
  • AF: ≥50% afname
  • Levergrootte (radiologisch): mimimaal 2 cm afname
Zenuw Verbetering in EMG en zenuwgeleidingssnelheid (zeldzaam)

Orgaan ziekteprogressie criteria
 

Orgaan Ziekteprogressie criteria
Nier eGFR: ≥25% afname
Hart NT-proBNP: ≥30% toename of stijging >300 pg/ml t.o.v. de uitgangs­waarde (geldt alleen indien geen ≥25% toename van baseline kreatinine)
Lever AF: 50% toename t.o.v. de laagste waarde
Zenuw Toename neuropathie, verslechtering EMG en/of zenuw­geleidings­snelheid

 

Ga terug naar de AL-amyloïdose homepage of lees meer over AL-amyloïdose:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen