Anamnese  

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Klachten passend bij polyneuropathie, carpaal tunnel syndroom, ortho­sta­tische hypotensie, passagestoornissen, diarree/obstipatie, oedeem, diastolisch hartfalen, bloedingsneiging en gewichtsverandering
  • Familieanamnese (indien overweging erfelijke ATTR amyloïdose)  

Lichamelijk onderzoek  

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Tekenen van hartfalen, oedeem
  • Bloeddruk (liggend en staand)
  • Huidafwijkingen
  • Neurologisch onderzoek (reflexen en sensibiliteit)
  • Hepatomegalie
  • Tongvergroting
  • Brilhematomen rond ogen (Raccoon eyes, zelden)

Laboratoriumonderzoek

Bloed

Standaard:

 • Volledig bloedbeeld inclusief automatische differentiatie
 • Chemie: ureum, kreatinine, calcium, fosfaat, uraat, bilirubine, ASAT, ALAT, AF, GGT, LDH, albumine, CRP,  β2-microglobuline, troponine-T, NT-proBNP  
 • Hemostase: PT, APTT
 • Immunologie:
  • Screening M-proteïne (inclusief totaal eiwit)
  • FLC (vrije lichte ketens) kappa, lambda en ratio
 • Bloedgroepserologie:
  • Bloedgroep ABO/RhD (tweemaal apart aanvragen)
  • Screening irregulaire antistoffen

Op indicatie:

 • Endocrinologie: TSH, nuchter cortisol
 • Hemostase: factor X (bij bloedingsneiging of verlengde PT, APTT)

Urine

 • Urine screening en sediment
 • 24-uurs urine: Bence Jones eiwit, eiwit en kreatinine klaring

Beenmerg 

 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie
  • Immunofenotypering
  • Cytogenetica*
 • Cristabiopt*

* Zie protocol Hematologische laboratoriumdiagnostiek - AL-amyloïdose voor specificatie.

Histologie

 • Materiaal: 
  • Biopt(en) van verdachte weefsels of organen (bijvoorbeeld nierbiopt, eventueel hartbiopt)
  • Rectumbiopt (sensitiviteit 60-80%, specificiteit 100%)
  • Long-/pleurabiopt (bij interstitiële longafwijkingen)
  • Abdominaal subcutaan vetpunctaat (sensitiviteit 80-90%, specificiteit 100%) 
  • Cristabiopt (sensitiviteit 50-65%)
 • Zie protocol Hematologische laboratoriumdiagnostiek - AL-amyloïdose voor specificatie

Biobanking

 • Geen standaard afname van extra materiaal voor biobank hematologie

Beeldvorming 

 • X-thorax
 • Echo abdomen (nieren, lever en milt)
 • Low dose CT-scan skelet (op indicatie, bij verdenking multipel myeloom)

Overige onderzoeken

 • ECG
 • Echocardiografie (vraagstelling amyloïdose, met verzoek meting dikte interventriculaire septum, (mate van) diastolisch hartfalen en linker ventrikel ejectiefractie)
 • Cardiale MRI (hoge specificiteit voor cardiale amyloïdose en geschikt voor monitoring) (op indicatie)
 • Holter registratie (op indicatie)
 • Uitgebreid longfunctieonderzoek (op indicatie) 

Verwijzingen / consultaties

 • Bespreken in MGRS overleg (maandelijks MDO met nefroloog en cardioloog)
 • Consult neuroloog t.b.v. EMG en/of autonome functietesten (op indicatie)
 • Consult MDL arts t.b.v. resorptieonderzoek en/of endoscopie en/of slikscan oesophagus (op indicatie)
 • Consult internist vasculaire geneeskunde t.b.v. advies/behandeling orthostase (op indicatie)

 

Ga terug naar de AL-amyloïdose homepage of lees meer over AL-amyloïdose:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen