Wait-and-see beleid

In sommige gevallen wordt voorgesteld om de ziekte voorlopig niet te behandelen. Sommige kankers ontwikkelen zich nauwelijks of geven pas na vele jaren klachten. Reden is dat sneller behandelen niet voor een langere overlevingsduur zorgt en vanwege bijwerkingen zelfs nadelig kan zijn.

lees meer

Wait-and-see beleid

In sommige gevallen wordt voorgesteld om de ziekte voorlopig niet te behandelen. Som­mige kankers ontwikkelen zich nauwelijks of geven pas na vele jaren klachten. Reden is dat sneller behandelen niet voor een langere overlevingsduur zorgt en vanwege bijwer­kingen zelfs nadelig kan zijn.

Voorlopig niet behandelen wordt een wait-and-see beleid genoemd: waakzaam afwachten of er iets gebeurt en dan pas handelen. Tijdens dit afwachten wordt de patiënt wel goed in de gaten gehouden. Er vinden op regelmatige basis controle afspraken plaats om te kijken hoe de ziekte zich verder ontwikkelt.
 
Een wait-and-see beleid kan voorkomen bij onder andere multipel myeloom, indolente (niet agressieve) non-Hodgkin lymfomen, de ziekte van Waldenström, chronische lymfa­tische leukemie (CLL) en soms ook bij hairy cell leukemie.
 
Een wait-and-see beleid kan bij patiënten voor onrust of onzekerheid zorgen. Het advies is om hier niet mee rond te blijven lopen, maar om zorgen en twijfels te bespreken met de behandelend arts. 

Meer informatie


Lees meer over wait-and-see beleid op de website van patiëntenorganisatie Hematon.