Stamceltransplantatie

Bij een stamceltransplantatie worden gezonde, bloedvormende stamcellen toegediend aan de patiënt. Deze stamcellen zijn van tevoren afgenomen bij de patiënt zelf of bij een donor. De stamcellen vinden hun weg naar het beenmerg in het bot waar zij weer bloedcellen kunnen aanmaken.

lees meer

Stamceltransplantatie

Bij een stamceltransplantatie worden gezonde, bloedvormende stamcellen toegediend aan de patiënt. Deze stamcellen zijn van tevoren afgenomen bij de patiënt zelf of bij een donor. De stamcellen vinden hun weg naar het beenmerg in het bot waar zij weer bloed­cellen kunnen aanmaken.
 
Nadat is vastgesteld dat er sprake is van een kwaadaardige bloedziekte wordt er een behandel­plan opgesteld. Vaak is dit een vorm van chemo­therapie, doelgerichte therapie of een combinatie hiervan. In sommige gevallen is als aanvullende behandeling een stamcel­transplantatie nodig.
 
Er zijn twee vormen van stamceltransplantatie:
  • Autologe stamceltransplantatie
  • Allogene stamceltransplantatie

Autologe stamceltransplantatie

 
Een autologe stamceltransplantatie is onderdeel van een behandeling met hoge dosis chemotherapie. De hoge dosis chemotherapie wordt gegeven om de ziekte zo veel mogelijk te onderdrukken of te bestrijden, maar beschadigd ook het gezonde beenmerg van de patiënt.

Door voor de hoge dosis chemotherapie bij de patiënt zelf stamcellen af te nemen en deze na de hoge dosis chemotherapie weer terug te geven, kan er weer nieuw beenmerg opgebouwd worden en wordt de bloedaanmaak hersteld. 

Allogene stamceltransplantatie

 
Bij een allogene stamceltransplantatie worden de stamcellen uit het bloed of beenmerg van een donor gehaald. Dit kunnen stamcellen van een broer of zus zijn, maar als dat niet mogelijk is, kunnen ook stamcellen van een niet-verwante donor worden gebruikt. Soms worden stamcellen gebruikt afkomstig uit navelstrengbloed.
 
Een allogene stamceltransplantatie is alleen mogelijk als de HLA-typering van de patiënt en de donor bij elkaar passen, omdat de kans op afstoting dan zo klein mogelijk is. Bij een HLA-typering wordt er gekeken naar bepaalde kenmerken op witte bloedcellen.
 
Het doel van een allogene stamceltransplantatie is dat de stamcellen nieuw beenmerg maken en dat dit beenmerg de laatste resten kwaad­aardige cellen aanvalt en vernietigd. Het nieuwe beenmerg moet de ziekte dus onderdrukken dan wel bestrijden. 

Meer informatie

 
Lees meer over stamceltransplantatie op de volgende websites: Op deze websites worden de trajecten van zowel een autologe als een allogene stamcel­trans­plantatie uitgebreid beschreven. Ook is hier veel aanvullende informatie over stam­cel­transplantatie te vinden.