Wat houdt doelgerichte therapie in?


Doelgerichte therapie is een behandeling gericht tegen een bepaald kenmerk van de kankercel. Deze behandeling wordt ook wel ‘targeted therapy’ genoemd. Het doel van deze behandeling is kankercellen doelgericht te doden of te remmen in hun groei. Omdat deze behandeling zich vooral op de kankercellen zelf richt, geeft dit minder schade aan de gezonde cellen.

Verschillende soorten doelgerichte therapie

 
Doelgerichte therapie wordt via een infuus of via tabletten dan wel capsules gegeven. Er zijn verschillende soorten middelen die onder doelgerichte therapie vallen. Grofweg kan een onderscheid gemaakt worden tussen monoklonale antilichamen en kleine moleculen.
 
Monoklonale antilichamen vallen kankercellen via de buitenkant van de cel aan. Kleine moleculen dringen de kankercellen binnen. In beide gevallen worden er op celniveau signalen afgegeven die de groei, deling en/of overleving van de kankercellen blokkeren. Afhankelijk van het type doelgerichte therapie kan het ook zijn dat kankercellen ‘zichtbaar’ gemaakt worden voor het afweersysteem van de patiënt. Het afweer­sys­teem ruimt de kankercellen vervolgens op.

Toepassing van doelgerichte therapie

 
Doelgerichte therapie kan verschillende doelen hebben. Het kan als een op zichzelf staande behandeling gegeven worden, ook wel monotherapie genoemd. Het kan ook gegeven worden in combinatie met chemotherapie, met als doel de achtergebleven kankercellen te doden en daarmee de kans op genezing te vergroten. Doelgerichte therapie wordt ook toegepast bij patiënten waarbij er geen kans meer is op genezing. Doel is dan de ziekte te remmen en de klachten te verminderen zodat de kwaliteit van leven verbeterd wordt.
 
De opkomst van doelgerichte therapie is een enorme vooruitgang in de behandeling van kanker, maar werkt helaas niet bij iedereen. Bij een aantal kankersoorten is doelgerichte therapie al een standaard behandeling. Bij andere kankersoorten wordt het nog niet of alleen nog in onderzoeksverband toegepast. Er zijn nog veel niet beantwoorde vragen over de werking van doelgerichte therapie en daarom wordt hier nog veel weten­schappelijk onderzoek naar gedaan.
 
Het behandelteam bekijkt of een patiënt voor doelgerichte therapie in aanmerking komt, eventueel in combinatie met chemotherapie of een andere behandeling. Dit is afhankelijk van het soort kanker, het stadium waarin de ziekte zich bevindt en de medische situatie van de patiënt.