Bloedtransfusie

Door een ongeval, bloeding, behandeling voor kanker of een bloedziekte kan er een tekort aan bepaalde bestanddelen van het bloed ontstaan. Een bloedtransfusie kan dan nodig zijn. Bij een bloedtransfusie worden rode bloedcellen, bloedplaatjes en/of plasma toegediend.

lees meer

Bloedtransfusie

Door een ongeval, bloeding, behandeling voor kanker of een bloedziekte kan er een tekort aan bepaalde bestanddelen van het bloed ontstaan. Een bloedtransfusie kan dan nodig zijn. Bij een bloedtransfusie worden rode bloedcellen, bloedplaatjes en/of plasma toegediend.
 
Het besluit om wel of geen bloedtransfusie te geven hangt af van de ziekte, de behan­de­ling en de ernst van het tekort aan de rode bloedcellen, bloedplaatjes en/of plasma. 

Rode bloedcellen

 
Rode bloedcellen (erytrocyten) transporteren zuurstof in het bloed. Dit zuurstof wordt via de longen opgenomen en vervolgens naar de verschil­lende organen en weefsels gebracht. Bij een ernstig tekort aan rode bloedcellen (bloedarmoede, ook wel anemie genoemd) krijgt het lichaam niet voldoende zuurstof. Hierdoor kunnen organen en weefsels bescha­di­gen. Dit kan met een bloedtransfusie voorkomen worden.

Bloedplaatjes en plasma

 
Bloedplaatjes (trombocyten) en plasma (bloedvloeistof met eiwitten) zorgen ervoor dat het bloed kan stollen bij een bloeding. Als er sprake is van veel bloedverlies (bijvoorbeeld bij een ongeluk of operatie) kan er een tekort aan bloedplaatjes en plasma eiwitten ont­staan. Een ziekte of bepaalde medicijnen kunnen er ook voor zorgen dat het lichaam tijdelijk of voor langere tijd onvoldoende bloedplaatjes aanmaakt. Met een transfusie kan dit tekort aangevuld worden. 

Meer informatie


Lees meer over bloedtransfusie in de folder van Sanquin.