Respons criteria volgens de 3rd international workshop on WM
 

Respons Criteria
Complete respons (CR)
 • Verdwijnen van monoclonale IgM M-proteïne (met negatieve immunofixatie). CR status moet 6 weken later met tweede immuno­fixatie bevestigd worden
 • Verdwijnen van adeno­pathie / organo­megalie (bevestigd met CT scan)
 • Geen symptomen die toe te schrijven zijn aan WM
Zeer goede partiële respons (VGPR)
 • Aantoonbaar monoclonaal IgM M-proteïne
 • ≥90% afname van serum IgM M-proteïne
 • Verdwijnen van lymfadenopathie en splenomegalie (indien bij diagnose aanwezig)
 • Geen nieuwe symptomen of aanwijzingen voor actieve ziekte
Partiële respons (PR)
 • >50% afname van serum IgM M-proteïne
 • >50% afname van lymfadenopathie / organo­megalie bij lichamelijk onderzoek of met CT scan
 • Geen nieuwe symptomen of aanwijzingen voor actieve ziekte
Minor respons (MR)
 • >25% maar <50% afname van serum IgM M-proteïne
 • Geen nieuwe symptomen of aanwijzingen voor actieve ziekte
Stabiele ziekte (SD)
 • <25% afname en <25% toename van serum IgM proteïne zonder progressie van adeno­pathie / organo­megalie, cytopenie of klinisch significante symptomen die ziekte gerelateerd zijn
Progressieve ziekte (PD)
 • >25%toename van serum IgM proteïne (bevestigd met tweede meting) of klinische progressie (bijvoorbeeld cytopenie, bulky adeno­pathie / organo­megalie) of symptomen die toegeschreven moeten worden aan WM (koorts, nachtzweten, gewichtsverlies, hyperviscositeit, neuropathie, symptomatische cryo­globulinemie of amyloïdose)

 

Ga terug naar de WM homepage of lees meer over WM:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen