Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Constitutionele symptomen
  • Hyperviscositeit (hoofdpijn, wazig zien, slijmvliesbloedingen, hartfalen)
  • Bloedingsneiging (trombocytopenie, verworven ziekte van von Willebrand, amyloïdose)
  • Cryoglobulinemie (Raynaud, artralgie, neuropathie, acrocyanose, ulcera, purpura, glomerulonefritis)
  • Perifere neuropathie (paresthesie, motorische uitval, eventueel in kader van amyloïdose)
  • Syndroom van Schnitzler (niet-jeukende urticaria met aanvallen van koorts, botpijn en gewrichtspijn)
  • Symptomen passend bij amyloïdose (vermoeidheid, gewichtsverlies,  macroglossie, diarree, neuropathie, oedeem, tekenen van hartfalen)
  • IgA en IgG deficiëntie (recidiverende sinus- en bronchiale infecties)
  • Hemolyse (koude agglutine syndroom)
  • Trombotische events (anti-fosfolipiden syndroom)
  • Osteolytische laesies (komen in principe niet voor, overweeg diagnose multipel myleoom)
  • Familieanamnese

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Lymfadenopathie, hepatosplenomegalie
  • Afwijkingen die passen bij de hierboven genoemde symptomen

Laboratoriumonderzoek

Bloed

Standaard:

 • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten en microscopische differentiatie
 • Chemie: ureum, kreatinine, calcium, ASAT, ALAT, AF, LDH, albumine, CRP en β2-microglobuline
 • Immunologie:
  • Screening M-proteïne (inclusief totaal eiwit)
  • IgG, IgM, IgA kwantitatief
 • Bloedgroepserologie:
  • Bloedgroep ABO/RhD (tweemaal apart aanvragen)
  • Screening irregulaire antistoffen

Op indicatie:  

 • Chemie:
  • Haptoglobine (bij verdenking hemolyse)
  • NT-proBNP, troponine T (bij verdenking WM én amyloïdose)
  • Serum viscositeit (bij klinische verdenking; serum viscositeit correleert lang niet altijd met de mate van klinische hyperviscositeit; overleg met Laboratorium Klinische Chemie i.v.m. opsturen naar UMCU)
 • Hemostase: APTT, PT, VWF ristocetine cofactor, VWF antigeen en VWF multimeren (bij bloedingsneiging en bij verdenking WM én amyloïdose)
 • Immunologie:
  • FLC (vrije lichte ketens) kappa, lambda en ratio (bij verdenking WM én amyloïdose)
  • Cryoglobulines (afname bij 37°C; bij eerste diagnose en bij klinische verdenking; kan vals verlaagd IgM veroorzaken indien niet warm bepaald)
  • Koude agglutinines (bij eerste diagnose en bij klinische verdenking)
 • Virologie: HBV, HCV, HIV (voor start behandeling)
 • Serologie: anti-MAG, anti-GM1 (bij polyneuropathie)
 • Bloedgroepserologie: directe antiglobuline test (bij verdenking hemolyse)

Urine

 • Urine screening en sediment 
 • 24-uurs urine: Bence Jones eiwit, eiwit (op indicatie, bij verdenking WM én AL-amyloïdose) 

Beenmerg

Immunofenotypering is optioneel, kan soms bijdragen voor de differentiaal diagnose ten opzichte van andere kleincellige B-cel non-Hodgkin lymfomen.

Liquor

 • Morfologie (op indicatie, bij verdenking Bing Neel syndroom)
 • Immunofenotypering (op indicatie, bij verdenking Bing Neel syndroom) 

Histologie

Biobanking

 • Geen standaard afname van extra materiaal voor biobank hematologie  

Beeldvorming

 • CT-scan hals, thorax en abdomen en bekken (met contrast; op indicatie en standaard voor start behandeling)  
 • FDG-PET-scan (op indicatie, bij verdenking maligne transformatie)

Overige onderzoeken

 • ECG (op indicatie)

Verwijzingen / consultaties

 • Consult neuroloog (op indicatie, bij perifere neuropathie, EMG, antistofbepaling of verdenking Bing-Neel syndroom)
 • Consult oogarts voor fundoscopie (op indicatie, altijd bij verdenking op hyper­viscositeit (bij IgM ≥60 g/l, laagdrempelig bij IgM ≥30 g/l)

 

Ga terug naar de WM homepage of lees meer over WM:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen