Immunofenotypisch beeld ziekte van Waldenström

Klassiek immunofenotype

CD19 positief, CD20 positief, CD22 positief, CD79a positief, IgM positief, cyto­plas­ma­tisch IgM positief (plasmacytoïde cellen), CD138 positief (plasmacellen), CD5 negatief, CD10 negatief, CD23 negatief, CD103 negatief, IgD negatief.

Classificatie en differentiaal diagnose
 

Aandoening

Laboratoriumbevindingen

Klinische presentatie

Ziekte van Waldenström

Lymfoplasmocytair BM infiltraat met specifiek immuno­fenotype en monoclonaal IgM in serum

Symptomatisch of asymptomatisch

IgM gerelateerde aandoening

IgM ≤30 g/l. Geen lymfoplasmocytair BM infiltraat

Symptomatisch, bijv. perifere neuro­pathie, cryo­globuline, koude agglutinine syndroom, AL-amyloïdose

IgM MGUS

IgM ≤30 g/l. Geen lymfo­plasmocytair BM infiltraat

Geen WM gerelateerde klinische verschijnselen

Lymfoplasmacytair lymfoom

Neoplasma van kleine B-lymfo­cyten, plasma­cytoïde lymfo­cyten en plasma­cellen, meestal met BM betrokken­heid en soms lymfe­klieren en milt, die niet voldoet aan de criteria voor een van de andere klein­cellige maligne B-cel lymfomen met plasma­cytaire uitrijping. LPL omvat dus WM plus die zeld­zame gevallen (<5%) waarbij geen IgM-para­proteïne kan worden aangetoond

Zoals andere NHL

Bing-Neel syndroom

Zeldzame uiting van LPL in centraal zenuw­stelsel

Neurologische symptomen

Andere B-cel lymfoproliferatieve aandoeningen

µ-HCD

Zware keten fragment zonder geassocieerde lichte keten

 

IgM myeloom

IgM producerende plasma­cellen: sIgM positief, CD20 zwak positief, CD138 positief, t(11;14), MYD88 mutatie afwezig

Kan geassocieerd zijn met lytische skelet­laesies en hyper­calciëmie

 

Ga terug naar de WM homepage of lees meer over WM:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen