Inleiding

Tumorlysis syndroom (TLS) is een groep van metabole verstoringen, veroorzaakt door het in de bloedbaan snel vrijkomen van intracellulaire metabolieten uit maligne cellen. Door het vrijkomen van nucleïnezuren, eiwitten, fosfaat en kalium kunnen hyper­uricemie, hyperfosfatemie (onder andere resulterende in hypocalciëmie) en hyper­kaliëmie optreden. Dit kan lijden tot nierinsufficiëntie, hartritmestoornissen, epileptische insulten en dientengevolge overlijden.

Definitie

Laboratorium TLS (LTLS)

LTLS is gedefinieerd als twee of meer abnormale waarden van uraat (urinezuur), kalium en/of fosfaat:

  • Uraat ≥0,47 mmol/l of 25% toename t.o.v. baseline
  • Kalium ≥6,0 mmol/l of 25% toename t.o.v. baseline
  • Fosfaat ≥1,45 mmol/l of 25% toename t.o.v. baseline
  • Calcium ≤1,75 mmol/l of 25% afname t.o.v. baseline

Klinisch TLS

Klinisch TLS is gedefinieerd als LTLS plus één of meer van de volgende klinische gevolgen, die niet toe te schrijven zijn aan de chemotherapie zelf:

  • Stijging kreatinine ≥1,5 keer ULN
  • Hartritmestoornissen/plotse hartdood
  • Epileptisch insult

 

Ga terug naar de TLS homepage of lees meer over TLS:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.