Home Behandelprotocollen RDD Inleiding RDD
Bij de ziekte van Rosai - Dorfman (RDD) is er sprake van sinus­histio­cytose met massale lymfadeno­pathie. RDD is een zeldzame aandoening met opeenhoping van een bijzonder soort geactiveerde macrofagen (histiocyten), veelal in cervicale lymfklieren. Bij de helft van de patiĆ«nten is de primaire presentatie echter extranodaal.
 
Er is vaak bijkomend sprake van een verhoogde bezinking, leukocytose, hyper­ferritine­mie, hyper­gamma­globuline­mie en auto-immuun hemo­lytische anemie. De etiologie is onduidelijk. Er bestaan aanwijzingen voor een immuno­logische oorzaak.
 
De diagnose wordt gesteld door de patholoog op basis van emperipolese en S-100-positieve histiocyten.
 
Gezien het benigne karakter wordt terughoudendheid geadviseerd voor wat betreft therapeutisch ingrijpen. Slechts in specifieke situaties is interventie aangewezen.


Ga terug naar de RDD homepage of lees meer over RDD: Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.