Follow up na 6 maanden

 • Herhaal het bij diagnose uitgevoerde bloed- en urineonderzoek. Indien stabiel, stratificeer in laag, intermediair of hoog risico MGUS
 • Bij (persisterend) laag risico MGUS: geen verdere follow up m.b.t. MGUS
 • Bij laag-intermediair, hoog-intermediair of hoog risico MGUS: minimaal jaarlijkse follow up

Verdere follow up

Poliklinische controles

Frequentie: minimaal eenmaal per jaar.

Bij anamnese en lichamelijk onderzoek speciale aandacht voor onder andere lymfadenopathie en organomegalie.

Laboratoriumonderzoek

Bloed, standaard:

 • Volledig bloedbeeld inclusief automatische differentiatie
 • Chemie: kreatinine, calcium, albumine
 • Immunologie: vervolgen M-proteïne (inclusief totaal eiwit; M-proteïne kwantificeren)

Bloed, op indicatie:

 • Immunologie: FLC (vrije lichte ketens) kappa, lambda en ratio

Bevindingen die mogelijk wijzen op maligne progressie

 • Onverklaarde klinische symptomen of tekenen: anemie, cardiomyopathie, diarree, fractuur, hepatomegalie, hypercalciëmie, hyperviscositeit (bij IgM M-proteine), intestinale pseudo-obstructie, lytische botlesie, macroglossie, nefrotisch syndroom, neuropathie, purpura, nierinsufficiëntie
 • M-proteïne diagnostiek:
  • Serum IgG of IgA >30 g/l
  • Urine M-proteine >500 mg/24 uur
  • Serum kappa of lambda lichte ketens >100 mg/dl en ratio FLC >100
  • 50% toename van serum M-proteïne (absolute toename >5 g/l)

Niet maligne ziekten geassocieerd met MGUS

Onderstaande niet maligne ziekten kunnen geassocieerd zijn met MGUS. Het kan nodig zijn om specifieke therapie gericht op de plasmaceldyscrasie te starten.

Huidaandoeningen Toelichting
Verworven C1 inhibitor deficiëntie Terugkerend angioedeem zonder urticaria of jeuk
Cryoglobulinemie Acrocyanose, purpura, huid ulcera, PNP, artralgie, GN
Necrobiotisch xantogranuloom Geel-oranje papels/plaques, evt. ulcera, soms proptose, cardio­pulmonale betrokkenheid
Schnitzler syndroom Chronische urticaria, koorts, botpijn, IgM MGUS

 

Endocriene aandoeningen
Insuline autoimmuun syndroom

 

Hematologische aandoeningen Toelichting
Verworven ziekte van von Willebrand  
Koude agglutinatie ziekte Meestal IgM kappa MGUS
TEMPI Teleangiectasie, erytrocytose, verhoogd epo, perinefritisch vocht

 

Reumatologische aandoeningen Toelichting
Scleromyxoedeem Wasachtige papels of plaques, artralgie, restrictieve longziekte

 

Nefrologische aandoeningen
Anti glomerulair basaalmembraan ziekte
C3 glomerulonefritis
Dense deposit disease
Fibrillaire glomerulonefritis (GN)
Immunotactoïde GN
Lichte keten proximale tubulopathie
Membraneuze nefropathie
Monoklonale nefropathie
Monoklonale Ig depositie ziekte
Progressieve GN met monoclonale Ig depositie

 

Neurologische aandoeningen Toelichting
CANOMAD Chronische ataxie, oftalmoplegie, IgM MGUS, koude agglutinine
POEMS PNP, organomegalie, endocrinopathie, meestal lambda-MGUS
Sensomotore neuropathie  
Sporadische late-onset nemaline myopathie  

 

Oogheelkundige aandoeningen
Cornea koper depositie
Crystalline keratopathie

 

Overige aandoeningen
Capillair lek syndroom
Crystal-storing histiocytose

Klik HIER voor uitgebreidere toelichting en referenties (publicatie “How I manage monoclonal gammopathy of undetermined significance”, Go – Rajkumar, Blood 2018). 

 

Ga terug naar de MGUS homepage of lees meer over MGUS:

Ga terug naar de homepage Perifere neuropathie geassocieerd met MGUS.

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen