Profylaxe VZV

Doelgroep

Patiënten die serologisch positief zijn voor het varicella zoster virus.

Medicatie

Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.

Alternatief: aciclovir 2 dd 500 mg i.v.

Start en duur:

 • Proteosoomremmer bevattende kuren: bij aanvang tot 4 weken na afronden laatste kuur
 • Kuren met CD38 remmer: bij aanvang tot 4 weken na afronden laatste kuur
 • IMID bevattende kuren (behoudens IMID monotherapie): bij aanvang tot 4 weken na afronden laatste kuur
 • Teclistamab bevattende kuren: bij aanvang tot 4 weken na afronden laatste kuur
 • Behandeling met monoclonale antilichamen gericht tegen T-lymfocyten zoals ATG en alemtuzumab en purine-analoga zoals fludarabine en cladribine: bij aanvang tot 12 maanden na afronden laatste kuur
 • Behandeling met bendamustine: bij aanvang tot 6 maanden na afronden laatste kuur
 • Behandeling met idelalisib: bij aanvang behandeling tot 3 maanden na afronden laatste kuur
 • Autologe SCT: bij start conditionering tot 3 maanden na de SCT. Bij gebruik van ATG in de conditionering tot 12 maanden na SCT
 • Allogene SCT: bij start conditionering tot 12 maanden na SCT
 • CAR-T-celtherapie: tot 3 maanden na CAR-T-celtherapie
 • GvHD: tot het staken van immuunsuppressieve medicatie

Overweeg op geleide van immuunreconstitutie om VZV profylaxe te verlengen. 

Profylaxe HSV

Doelgroep

Patiënten die serologisch positief zijn voor alleen het herpes simplex virus.

Medicatie

Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.

Alternatief: Aciclovir 2 dd 500 mg i.v.

Start en duur:

 • Bij autologe en allogene SCT: bij start conditionering tot 1 maand na de SCT

 

Ga terug naar de Infectieprotocol homepage of lees meer over het infectieprotocol:

Ga terug naar de homepage Behandelprotocollen.