Profylaxe VZV

Doelgroep

Patiënten die serologisch positief zijn voor het varicella zoster virus.

Medicatie

Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.

Alternatief: aciclovir 2 dd 500 mg i.v.

Start en duur:

 • Bij proteasoomremmer bevattende kuren zoals bortezomib, ixazomib, carfilzomib: bij aanvang tot 4 weken na de laatste kuur
 • Bij daratumumab: bij aanvang tot 4 weken na de laatste kuur
 • Bij dexamethason bevattende kuren, zoals bijv. lenalidomide/dexamethason: bij aanvang tot 4 weken na de laatste kuur
 • Behandeling met monoclonale antilichamen gericht tegen T-lymfocyten, purine-analoga zoals fludarabine, clofarabine, cladribine: bij aanvang tot 12 maanden na behandeling
 • Behandeling met bendamustine: bij aanvang tot 6 maanden na behandeling
 • Behandeling met idelalisib: bij aanvang behandeling tot 3 maanden na staken
 • Autologe SCT: bij start conditionering tot 3 maanden na de SCT. Bij gebruik van ATG in de conditionering tot 12 maanden na SCT
 • Allogene SCT, conditionering zonder ATG: bij start conditionering tot 12 maanden na SCT
 • Allogene SCT, conditionering met ATG (inclusief FLAMSA-RIC): bij start conditionering tot 12 maanden na SCT
 • Allogene SCT, conditionering met posttransplantatie cyclofosfamide: bij start conditionering tot 12 maanden na SCT
 • CAR-T-celtherapie: tot 3 maanden na CAR-T-celtherapie
 • Bij GvHD: tot het staken van immuunsuppressieve medicatie

Profylaxe HSV

Doelgroep

Patiënten die serologisch positief zijn voor alleen het herpes simplex virus.

Medicatie

Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.

Alternatief: Aciclovir 2 dd 500 mg i.v.

Start en duur:

 • Bij autologe en allogene SCT: bij start conditionering tot 1 maand na de SCT

 

Ga terug naar de Infectieprotocol homepage of lees meer over het infectieprotocol:

Ga terug naar de homepage Behandelprotocollen.