Protocolhouder

Drs. Lenneke van Groningen
Dr. Walter van der Velden

Laatste controle

17-04-2023

Wijzigingenhistorie

 • 03-04-2024: Pagina diarree tijdens antibiotica gebruik gewijzigd in Clostridium difficile infectie (CDI). Beleid bij CDI verduidelijkt
 • 30-01-2024: Aan screening, monitoring en diagnostiek de screening op infecties middels low dose CT-scan thorax toegevoegd en diagnostiek bij koorts uitgebreid.
 • 30-01-2024: Bij behandeling schimmelinfectie  het beleid geactualiseerd en ook medicatie bij pulmonale schimmel­infectie met onbekende verwekker en/of in afwachting van diagnostiek toegevoegd
 • 09-01-2024: Bij behandeling schimmelinfectie het beleid t.a.v. folinezuur bij behandeling PJP infectie met co-trimoxazol aangepast
 • 31-07-2023: Bij emprische antibacteriële behandeling het beleid t.a.v. modificatie van empirische therapie bij >3 dagen koorts aangepast
 • 17-04-2023: Bij antivirale profylaxe de specificatie van de start en duur van VZV profylaxe aangepast (met name tekstuele wijzigingen)
 • 17-04-2023: Bij anti-Candida profylaxe beleid bij behandeling APL toegevoegd. Beleid anti­Candida profylaxe bij vincristine bevattende kuren aangepast. Paragraaf sensitiviteit Candida -gisten uitgebreid
 • 17-04-2023: Bij behandeling Candida infectie de dosis micafungin bij behandeling Candida oesophagitis (bij fluconazol resistente Candida soorten) aangepast
 • 17-04-2023: Bij screening, monitoring en diagnostiek aan de doelgroepen voor screening ook behandeling met decitabine-venetoclax en CAR-T-celtherapie toegevoegd. Indicatie voor screening Aspergillus antigeen gespecificeerd
 • 14-04-2023: Bij behandeling schimmelinfectie algemeen beleid bij medicatie bij invasieve Aspergillose toegevoegd. Diagnostiek en indeling PJP en medicatie bij PJP infectie herzien
 • 14-04-2023: Bij antischimmel profylaxe de doelgroepen voor primaire profylaxe filamenteuze schimmels en profylaxe PJP geactualiseerd
 • 12-04-2023: Aan behandeling microbieel gedefinieerde infectie het beleid bij bacteriëmie met gram positieve kokken toegevoegd
 • 12-04-2023: Bij antibacteriële profylaxe het beleid ten aanzien van cotrimoxazol/colistine en de doelgroepen voor primaire antibacteriële profylaxe geactualiseerd
 • 01-03-2022: Duur profylaxe VZV na allogene SCT gelijk­getrokken voor alle conditioneringen (bij start conditionering tot 12 maanden na SCT)
 • 03-05-2021: Behandeling met bendamustine toegevoegd bij profylaxe PJP en profylaxe VZV
 • 21-01-2021: CAR-T-celtherapie toegevoegd bij profylaxe PJP, profylaxe VZV en monitoren CMV
 • 18-01-2021: Onderdeel parasieten (toxoplasma gondii bij SCT patiënten) toegevoegd
 • 28-10-2020: Bij behandeling microbieel gedefinieerde infectie het beleid ten aanzien van het bepalen van vancomycine spiegels aangepast 
 • 06-10-2020: Bij vaccinatiebeleid de richtlijnen voor griepvaccinatie bij maligne aandoeningen toegevoegd
 • 19-08-2020: Correctie dosis aciclovir bij behandeling orale herpes simplex infectie
 • 09-07-2020: Start en duur PJP profylaxe bij clofarabine, cladribine en idelalisib toegevoegd
 • 09-07-2020: Start en duur VZV profylaxe bij cladribine en idelalisib toegevoegd   
 • 02-03-2020: Bij behandeling microbieel gedefinieerde infectie de dosering teicoplanine aangepast (starten met 3 giften 400 mg à 12 uur i.p.v. oplaaddosis 800 mg)
 • 06-02-2020: Dosis Dapson bij PJP profylaxe gecorrigeerd
 • 30-01-2020: Bij behandeling PJP dosis folinezuur aangepast
 • 11-06-2019: Start en duur VZV en PJP profylaxe bij allogene SCT verduidelijkt
 • 08-05-2019: Duur VZV en PJP profylaxe na autologe SCT met gebruik van ATG in de conditionering toegevoegd  
 • 11-04-2019: Beleid t.a.v. monitoren CMV en EBV herzien
 • 10-04-2019: Gegevens over sensitiviteit Candida gisten toegevoegd aan onderdeel anti-Candida profylaxe
 • 10-04-2019: Beleid koorts na SCT / medicatie voor thuis toegevoegd aan onderdeel empirische antibacteriële behandeling 
 • 10-04-2019: Behandelbeleid bij diarree tijdens antibiotica gebruik herzien
 • 10-04-2019: Indicatie voor CT thorax bij ASAG gewijzigd. Verrichten indien ASAG ≥0,5 (voorheen 2 opvolgende keren ≥0,5)
 • 10-04-2019: Standaard Candida profylaxe bij RI kuren voor AML en MDS
 • 21-08-2018: Monitoring EBV en CMV bij SCT uitgebreid
 • 30-05-2018: Content op website geplaatst

 

Ga terug naar de Infectieprotocol homepage of lees meer over het infectieprotocol:

Ga terug naar de homepage Behandelprotocollen.