Home Behandelprotocollen Infectieprotocollen Toxoplasma gondii bij SCT patienten

Besmetting

 • Kattenpoep die in de omgeving, vervolgens:
  • Voeding (bijvoorbeeld sla uit de moestuin)
  • Werken in de tuin waarbij de eitjes op de handen blijven zitten
  • Via waterreservoir waaruit geput wordt om voeding te wassen
 • Eten van vlees van geïnfecteerde dieren

Seroprevalentie

 • Seroprevalentie wisselt wereldwijd, bijvoorbeeld hoog in Frankrijk en laag in Japan
 • Antistoffen zijn aanwezig bij 40% van de Nederlanders; teken van doorgemaakte infectie. Bij ouderen >60 jaar is de seroprevalentie 60%

Reactivatie en ziekte na SCT

 • Incidentie laag na autologe SCT (0-0,5%); met name case reports
 • Incidentie infecties post allogene SCT: 0,4-3%
 • Timing van reactivatie/infectie post SCT:
  • Mediaan dag +50-70 post SCT; maar kan al zo vroeg als dag +7
 • Uitingen van infectie:
  • Centraal zenuw stelsel (encefalitis met haarden intracerebraal): meest voorkomende uiting bij reactivatie
  • Pneumonie
  • Myocarditis (zeldzaam)

Diagnostiek

Laboratoriumonderzoek

 • Serolologie: IgG en IgM toxoplasma (bij negatieve uitslag tweede meting nodig)
 • PCR toxoplasma op bloed, liquor of in BAL vloeistof

Beeldvorming

 • MRI (of CT) scan cerebrum
 • CT scan thorax (aspecifieke afwijkingen; o.a. bilaterale diffuse pneumonie, (kleine) noduli, interstitiële en lobaire infiltraten)

Preventie en behandeling

Preventie

Antimicrobiële profylaxe:

 • Cotrimoxazol 1 dd 480 mg (meest effectief)
 • Dapson 1 dd 100 mg
 • Atovaquone 1 dd 1500 mg (hierbij worden echter regelmatig doorbraak infecties gezien)

Behandeling

Combinatie behandeling:

 • Pyrimethamine (oplaaddosis 100 mg, waarna 1 dd 50 mg 4-6 weken) in combinatie met sulfadiazine 4 dd 1000 mg 4-6 weken; in combinatie met folinezuur 15 mg 2 keer per week
 • Pyrimethamine (oplaaddosis 100 mg, waarna 1 dd 50 mg 4-6 weken) in combinatie met clindamycine 4 dd 600 mg 4-6 weken; in combinatie met folinezuur 15 mg 2 keer per week

Meestal is er sprake van klinische verbetering na 1-2 weken.

Beleid ten aanzien van timing profylaxe bij uitblijvende repopulatie (SCT setting)

 • Start profylaxe dag +14. Voorkeur cotrimoxazol boven atovaquone
 • Indien start profylaxe wordt uitgesteld (beoogde start na dag +14): wekelijks monitoren met PCR toxoplasma en als positief pre-emptieve therapie
 • In patiënten met vertraagde start of onderbreking van cotrimoxazol profylaxe met onbegrepen koorts, neurologische verschijnselen, of pneumonie: alertheid en overwegen diagnostiek middels beeldvorming en PCR toxoplasma

 

Ga terug naar de Infectieprotocol homepage of lees meer over het infectieprotocol:

Ga terug naar de homepage Behandelprotocollen.