Orale candidiasis of candida oesophagitis

Medicatie

Fluconazol gevoelige Candida soorten: fluconazol 7 dagen 400 mg 1 dd p.o. of i.v.

Fluconazol resistente Candida soorten (bevestigen met kweek): nystatine suspensie 4 dd 5 ml (500.000 E).

Candida oesophagitis

Medicatie

Fluconazol gevoelige Candida soorten: fluconazol 7 dagen 400 mg 1 dd p.o. of i.v.

Fluconazol resistente Candida soorten (bevestigen met kweek): micafungin 1 dd 150 mg i.v.  

Candidemie

Interventie

CVC uithalen, tenzij het niet anders kan.

Medicatie

Micafungin 100 mg 1 dd i.v.

Indien Candida albicans of Candida parapsilosis: over op fluconazol 800 mg 1 dd i.v. op dag 1, waarna 400 mg 1 dd i.v.

Bij bekende verwekker als orale nabehandeling:

  • Candida albicans: fluconazol 1 dd 400 mg oraal
  • Candida parapsilosis: fluconazol 1 dd 400 mg oraal
  • Candida krusei: voriconazol 2 dd 400 mg oraal op dag 1, vervolgens 2 dd 300 mg oraal
  • Candida glabrata: voriconazol 2 dd 400 mg oraal op dag 1, vervolgens 2 dd 300 mg oraal 

Duur:

  • Voorwaarde is resolutie van klinische symptomen
  • Minimaal tot 2 weken na herstel neutropenie gerekend vanaf eerste negatieve kweek
  • Minimaal 6 weken bij persisteren neutropenie of continuering van immuun­suppressiva gerekend vanaf eerste negatieve kweek

Gedissemineerde Candida / hepatosplenale candidiasis

Algemeen

Dit betreft een late uitingsvorm van systemische Candida infectie na eerdere niet opgemerkte candidemie. Tijdens en na herstel neutropenie worden haarden in lever en milt radiologisch zichtbaar en kunnen symptomen zoals koorts en levertestafwijkingen toenemen.

Gedachte is dat deze manifestatie het gevolg is van de immuunreconstitutie (IRIS). Vaak is aan de hand van kolonisatiekweken en Candida antistof/antigeen bepaling de diagnose te versterken en de verwekker af te leiden.

Definitie IRIS: geen andere verklaring voor persisterende koorts, koorts bij lever­enzym­stoornissen en haarden in de lever.

Medicatie

Antifungale therapie: zie 'Candidemie'.

Corticosteroiden: prednisolon 0,5-1 mg/kg gedurende 1 week met bij effect afbouw in 2 weken. Let op: alleen indien verdenking IRIS, dus sowieso niet te starten voor herstel neutrofielen!

 

Ga terug naar de Infectieprotocol homepage of lees meer over het infectieprotocol:

Ga terug naar de homepage Behandelprotocollen.