Algemeen

  • Indien MTX bevattende kuur, dan ciprofloxacine 2dd 500mg i.p.v. cotrimoxozal (interactie MTX) met colistine
  • Indien patiënten de ciprofloxacine niet meer oraal kunnen innemen dan vindt geen intraveneuze substitutie plaats en ontvangen zij dus geen profylaxe meer
  • Indien er sprake is van een resistente Gram-negatieve staaf, die wel gevoelig is voor co-trimoxazol, dan kan binnen 1 week na opname geswitcht worden naar co-trimoxazol/colistine. Colistine monotherapie wordt afgeraden i.v.m. snelle ontwikkeling van resistentie. Co-trimoxazol/colistine staken indien dekolonisatie heeft plaatsgevonden, ter bevordering repopulatie
  • Bij kolonisatie met een carbapenemase resistente Gram-negatieve staaf: geen profylaxe. Overleg met microbioloog

Primaire antibacteriële profylaxe bij intensieve chemotherapie

Doelgroep

  • Patiënten behandeld met intensieve chemotherapie voor MDS, AML of ALL waarbij de verwachting is dat zij gedurende tenminste 7 dagen neutropeen (granulocyten <0,5*109/l) zijn
  • Patiënten behandeld met decitabine (eventueel in combinatie met venetoclax) voor AML

Medicatie

Co-trimoxazol 2 dd 960 mg p.o. én colistine 4 dd 95 mg p.o.

Doelgroep

Patiënten behandeld met intensieve chemotherapie waarbij de verwachting is dat de neutropene fase dermate lang is dat infectie gevaar groot is, zoals (R-)DHAP, (R-)VIM, DA-EPOCH-R, R-CODOX/R-IVAC.

Medicatie

Ciprofloxacine 2 dd 500 mg p.o.

Primaire antibacteriële profylaxe bij SCT

Doelgroep

Patiënten met cellulaire therapie (autologe en allogene SCT, CAR-T-celtherapie) uitgezonderd SCT na non-myeloablatieve conditionering (Flu-TBI).

Medicatie

Ciprofloxacine 2 dd 500 mg p.o.

Eradicatie S. aureus dragerschap

Doelgroep

Neusdragers van S. aureus, ongeacht het aanwezig zijn van een centraal veneuze catheter.

Medicatie

Mupirocine zalf (Bactroban®) 2 dd gedurende 5 dagen.  

Controleer neusholte uitstrijk ter bevestiging van eradicatie op tweede dag na stoppen van mupirocine.

 

Ga terug naar de Infectieprotocol homepage of lees meer over het infectieprotocol:

Ga terug naar de homepage Behandelprotocollen.