AML met hyperleukocytose (>50-100*109/l) en leukostase

Zie behandelprotocol Acute myeloïde leukemie en pagina Acute complicaties bij AML.

Te verwachten complicaties:

 • Respiratoire insufficiëntie (leukostase, infiltratie, 'leukemia lysis pneumopathy’)
 • Neurologische complicaties: encefalopathie, sufheid/coma, epileptische insulten
 • Cardiale ischemie/hypoperfusie

Na start intraveneuze chemotherapie mogelijk verslechtering als gevolg van ‘leukemia lysis pneumopathy’ met toename respiratoire insufficiëntie.

ALL met hyperleukocytose (>200-300*109/l) en leukostase

Zie behandelprotocol Acute lymfatische- en 'mixed phenotype' leukemie.

Hyperleukocytose met leukostase komt bij ALL pas voor bij extreem hoge leukocyten­aantallen (>200-300*109/l). Bij dergelijk hoge waarden wordt leukaferese geadviseerd, met name omdat bij de start van chemotherapie bij zo’n hoog leukocyten­aantal ernstig tumor­lysis syndroom kan optreden. Start kuur bij leukocyten­aantal <100*109/l.

Diffuse intravasale stolling

Zie behandelprotocol Diffuse intravasale stolling (DIS).

Diffuse intravasale stolling (DIS) kan voorkomen bij een acute leukemie, in het bijzonder bij acute promyelocyten leukemie (APL), en bij sepsis.

Te verwachten complicaties:

 • Bloedingen, in het bijzonder 'major bleeding' zoals intracerebrale of gastro-intestinale bloedingen
 • Veneuze en arteriële trombose

Na start van intraveneuze chemotherapie voor een acute leukemie kan mogelijk verergering van DIS optreden.

Beleid:

 • Strikte monitoring van stollingsparameters
 • Start correctie stollingstoornissen volgens protocol 

Hyperviscositeitssyndroom

Het hyperviscositeitssyndroom kan als gevolg van een sterk verhoogd paraproteïne voorkomen bij multipel myeloom of lymfoplasmocytair lymfoom (ziekte van Waldenström).

Te verwachten complicaties:

 • Respiratoire insufficiëntie
 • Neurologische complicaties: encefalopathie, sufheid/coma, epileptische insulten
 • Cardiale ischemie/hypoperfusie

Indicatie voor spoed plasmaferese.

Tumorlysis syndroom

Zie behandelprotocol Tumorlysis syndroom (TLS).

Te verwachten complicaties:

 • Acute nierinsufficiëntie
 • Hartritmestoornsissen bij elektrolyt stoornissen (hyperkaliëmie)

Auto-immuun hemolytische anemie

Zie behandelprotocol Auto-immuun hemolytische anemie (AIHA).

Te verwachten complicaties:

 • Weefsel hypoxie/anoxie met cardiale en neurologische schade

Bewakingsindicatie bij dreigende weefselhypoxie/anoxie:

 • Hb <3 mmol/l
 • Hb <4 mmol/l i.c.m. cardiopulmonale comorbiditeit (vallend binnen ASA klasse III of hoger) en/of afwezigheid van reticulocytenrespons en/of leeftijd >65 jaar 

Trombotische trombocytopenische purpura / hemolytisch uremisch syndroom

Zie behandelprotocol Trombotische trombocytopenische purpura (TTP).

Te verwachten complicaties:

 • Acute nierinsufficiëntie
 • Cardiale ischemie/hypoperfusie
 • Neurologische complicaties: encefalopathie, sufheid/coma, epileptische insulten

Indicatie voor spoed plasmaferese. 

Acute chest syndrome bij sikkelcelanemie

Zie behandelprotocol Sikkelcelanemie en pagina Acute chest syndroom (ACS).

Te verwachten complicaties:

 • Respiratoire insufficiëntie 

Cytokine-release syndroom en neurotoxiteit

Zie behandelprotocol Cytokine release syndroom (CRS) en neurotoxiciteit (alleen toegankelijk via netwerk Radboudumc).

Het cytokine release syndroom en neurotoxiciteit kunnen voorkomen bij de behandeling van ALL met blinatumomab (behandeling ALL), behandeling met ATG, haplo-identieke allogene SCT of CAR-T-celtherapie.

Te verwachten complicaties:

 • Respiratoire insufficiëntie
 • Hypotensie, shock
 • Neurologische complicaties: encefalopathie, sufheid/coma, epileptische insulten

Bij een CRS/neurotoxiciteit graad 2 of hoger moet medium of intensive care opname sterk overwogen worden.

 

Ga terug naar de homepage Hematologische urgenties en noodgevallen of lees meer:

Ga terug naar de algemene homepage behandelprotocollen.