Patiënten met een hematologische ziekte kunnen zich soms presenteren met complicaties die acute zorg behoeven en waarbij een goede afstemming tussen hematologen en intensivisten cruciaal is. De NVIC en HOVON hebben hier een gezamenlijke richtlijn voor opgesteld. Zie Richtlijnen en literatuur.

Pre-emptieve opname op een medium of intensive care kan noodzakelijk zijn, omdat het klinische beeld soms snel kan verslechteren. Als in eerste instantie geen pre-emptieve opname nodig is, blijft bij deze patiënten­categorie laag­drempelige consultering en follow up in de afstemming noodzakelijk. Kennis van de specifieke klinische scenario’s en anticipatie op een (ongunstig) beloop is bij deze patiënten dan ook van levensbelang.

 

Ga terug naar de homepage Hematologische urgenties en noodgevallen of lees meer:

Ga terug naar de algemene homepage behandelprotocollen.