Documentatie

Aandachtspunten

De hemaferese afdeling is geopend op werkdagen. Buiten kantooruren is er voor acute hemaferese procedures een bereikbaarheidsdienst.

Bij een spoed hemaferese buiten kantooruren de dienstdoende medewerker pas bellen als er binnen 1 uur begonnen kan worden met de hemaferese.

Bereikbaarheid buiten kantooruren

Via meldkamer beveiliging, telefoonnummer 024 - 36 19000. Vraag naar de dienst­doende hemaferese medewerker, afdeling Dialyse. 

 

Ga terug naar de Hemaferese homepage of lees meer over hemaferese:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.