Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Gewichtsverlies, koorts, klachten van anemie en vermoeidheid
  • Klachten passend bij splenomegalie
  • (Risicofactoren op) opportunistische infecties, met name mycobacteriĆ«le infecties
  • Familiair voorkomen van hematologische maligniteiten en/of auto-immuunziekten 

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Lymfadenopathie (meestal afwezig), hepatosplenomegalie

Laboratoriumonderzoek

Bloed

Standaard:

 • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten en microscopische differentiatie (vermeld vraagstelling HCL)
 • Immunofenotypering: zie Indeling voor markers
 • Chemie: kreatinine, natrium, kalium, bilirubine, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH
 • Virologie: HIV, HBV, HCV

Op indicatie:

 • Moleculaire diagnostiek (overwegen bij HCLv; zie toelichting bij cristabiopt)

Beenmerg

 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie (op indicatie*)
  • Immunofenotypering (op indicatie*; zie Indeling voor markers)
 • Cristabiopt (op indicatie bij HCLv#

* Beenmergonderzoek bij diagnose hoeft alleen verricht te worden indien er geen eenduidige diagnose gesteld kan worden op basis van de microscopische differentiatie en immunofenotypering van het perifeer bloed.

# Zie protocol Hematopathologische diagnostiek voor de specificatie van de uit te voeren analyses. Diagnostiek kan ook op bloed uitgevoerd worden. 

Biobanking

 • Geen standaard afname van extra materiaal voor biobank Hematologie

Beeldvorming

 • X-thorax
 • Echo abdomen met vraagstelling miltgrootte (op indicatie, indien miltgrootte bij lichamelijk onderzoek niet goed is vast te stellen)
 • Verricht aanvullende beeldvorming bij verdenking op opportunistische infectie(s)

 

Ga terug naar de HCL homepage of lees meer over HCL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen