Klassieke hairy cell leukemie (HCLc) is een rijpcellige chronische B cel malig­niteit, gekaraktariseerd door pancytopenie vanwege beenmerginfiltratie met fibrose, splenomegalie en symptomen van vermoeidheid en infecties.

Hairy cell leukemie variant (HCLv) is een rijpcellige chronische B-cel malig­niteit die lijkt op HCLc, maar andere cytologische en hematologische kenmerken heeft. Zo is er bij HCLv sprake van lymfocytose en zijn monocyten wel aanwezig in tegenstelling tot bij HCLc. Bij HCLc is er bijna altijd een BRAF V600E mutatie aanwezig terwijl dit bij HCLv niet het geval is. Verder is er sprake van een verschillend immunofenotype.

De diagnose HCLc wordt in Nederland 60 keer per jaar gesteld. HCLv is 10 keer zo zeldzaam.

HCLc en HCLv kennen een verschillende behandeling. Bij HCLc is er een goede respons op monotherapie met purine-analogen. Deze wordt bij HCLv niet gezien.

In de voorlopige indeling van de WHO classificatie behoort HCLv samen met diffuus kleincellig B-cel lymfoom van de rode pulpa van de milt (SDRPL) tot de groep splenaal B-cel lymfoom/leukemie onclassificeerbaar.

 

Ga terug naar de HCL homepage of lees meer over HCL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen