Sinds de WHO classificatie 2008 is de diagnose van subcutaan panniculitis-achtig T-cel lymfoom (SPTCL) beperkt tot het alfa/beta T-cel receptor fenotype. Deze vorm is minder agressief dan het gamma/delta T-cel receptor fenotype dat nu bekend staat onder de naam primair cutaan gamma/delta T-cel lymfoom. Zie hiervoor Zeldzame subtypes van primair cutaan perifeer T-cel lymfoom.

Diagnostiek

Toelichting

Als de hematoloog bij de behandeling betrokken wordt, is de diagnose meestal reeds gesteld aan de hand van huidbiopten en/of bloedonderzoek. Onderstaande diagnostiek is gericht op de vraag of en in welke mate er systemische uitbreiding is.

Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • B-symptomen: onverklaarde koorts (>38˚C), gewichtsverlies (>10% in 6 maanden tijd), nachtzweten 

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Lymfadenopathie, hepatosplenomegalie
  • Huidafwijkingen

Laboratoriumonderzoek

Bloed:

 • Volledig bloedbeeld inclusief microscopische differentiatie
 • Chemie: kreatinine, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH, albumine, glucose

Beenmerg:

 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie
  • Immunofenotypering
 • Cristabiopt

Histologie:

 • Ruim histologisch (excisie)biopt van het huid­lymfoom en, indien aanwezig, klier­extirpatie van betrokken lymfe­klieren voor morfologie en immuun­histochemie
 • Indien chirurgisch biopt niet mogelijk: bij voorkeur aantal dikke naaldbiopten

Biobanking:

 • Geen standaard afname van extra materiaal voor biobank Hematologie

Beeldvorming

 • CT-scan hals, thorax en abdomen met contrast

De CT-scan dient volgens de Lugano criteria beoordeeld te worden. Zie NHL - Respons criteria.

Behandeling

Eerstelijnsbehandeling

Bij solitaire laesies zoals bij mycosis fungoides:

 • Lokale radiotherapie:
  • Indien 1 laesie:
   • Curatieve radiotherapie 24-30 Gy (12-15 * 2 Gy) (ILROG adviseert 24 Gy (12 * 2 Gy)
  • Indien meerdere laesies:
   • Palliatieve radiotherapie 12 Gy (4 * 3 Gy) of 8 Gy (1 * 8 Gy) indien patiënt in matige conditie
   • Overweeg ‘total skin’ bestraling als palliatieve behandeling (erg belastend, alleen in LUMC) 

Bij uitgebreidere afwijkingen zonder hemafagocytair syndroom:

 • Prednison (1 dd 40 mg of 1 mg/kg/dag) in combinatie met MTX (1 maal per week 15-20 mg oraal) en foliumzuur (5-10 mg per week minimaal 24 uur na de MTX)

Bij uitgebreidere afwijkingen met hemofagocytair syndroom:

 • 6 kuren CHOEP à 21 dagen

Palliatief beleid:

 • Palliatieve radiotherapie 20 Gy (5 * 4 Gy) of 8 Gy (1 * 8 Gy) indien patiënt in matige conditie

 

Ga terug naar de Cutane lymfomen homepage of lees meer over cutane lymfomen:

Ga terug naar de homepage Behandelprotocollen.