Diagnostiek

Toelichting

Als de hematoloog bij de behandeling betrokken wordt, is de diagnose meestal reeds gesteld aan de hand van huidbiopten en/of bloedonderzoek. Onderstaande diagnostiek is gericht op de vraag of en in welke mate er systemische uitbreiding is.

Anamnese

  • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
  • Speciale aandacht voor:
    • B-symptomen: onverklaarde koorts (>38˚C), gewichtsverlies (>10% in 6 maanden tijd), nachtzweten 

Lichamelijk onderzoek

  • WHO performance status
  • Speciale aandacht voor:
    • Lymfadenopathie, hepatosplenomegalie
    • Huidafwijkingen

Laboratoriumonderzoek

Bloed:

  • Volledig bloedbeeld inclusief microscopische differentiatie
  • Chemie: kreatinine, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH, albumine, glucose
  • Serologie: Borrelia burgdorferi 

Beenmerg, op indicatie*:

  • Beenmergaspiraat:
    • Cytomorfologie
    • Immunofenotypering
  • Cristabiopt

* Indicaties voor beenmergonderzoek:

  • Indien buiten de huid ook lokalisaties gevonden worden
  • Bij uitgebreide huidafwijkingen
  • Bij twijfel of het een primair huidlymfoom betreft

Histologie:

  • Ruim histologisch (excisie)biopt van het huid­lymfoom en, indien aanwezig, klier­extirpatie van betrokken lymfe­klieren voor morfologie en immuun­histochemie
  • Indien chirurgisch biopt niet mogelijk: bij voorkeur aantal dikke naaldbiopten
  • PCR Borrelia burgdorferi op verkregen weefsel

Biobanking:

  • Geen standaard afname van extra materiaal voor biobank Hematologie

Beeldvorming

  • CT-scan hals, thorax, abdomen met contrast (op indicatie, bij uitgebreide huidafwijkingen)

De CT-scan dient volgens de Lugano criteria beoordeeld te worden. Zie NHL - Respons criteria.

Behandeling

Eerstelijnsbehandeling

Indien één of enkele laesies:

  • Expectatief beleid, eventueel na volledige excisie van de laesie(s)
  • Lokale corticosteroïden, eventueel intralesionaal

Indien gelokaliseerd of beperkte uitbreiding:

  • Lokale curatieve radiotherapie: 24 Gy (12 * 2 Gy; alternatief 8 * 3 Gy indien kleine afwijkingen en/of op cosmetisch minder “gevoelige” gebieden)

Enkel verspreide klachten gevende laesies (niet in 1 veld te vatten), maar geen systeemtherapie nodig:

  • Palliatieve radiotherapie: 8 Gy (2 * 4 Gy)

Gedissemineerde ziekte of radiotherapie refractair:

  • Expectatief beleid
  • Indien behandelindicatie: systemische therapie als bij indolent B-cel lymfoom (R-leukeran, R-COP)

Nota bene: Denk aan infectie met Borrelia burgdorferi. Overweeg deze eerst te eradiceren met doxycycline. Echter effectiviteit lijkt minder dan bij Helicobactor pylori eradicatie bij MALT lymfoom van de maag.

 

Ga terug naar de Cutane lymfomen homepage of lees meer over cutane lymfomen:

Ga terug naar de homepage Behandelprotocollen.