Taken en verantwoordelijkheden

 
Behandelend arts
 • Beoordelen, eventueel aanvullen en tekenen smartset “Hema poli voorb aSCT”
 • Beoordelen transplantaatverslag. Indien marginaal transplantaat (<3*106/kg CD34 positieve cellen per transplantaat): overleg met hoofd SCT keten over het te volgen beleid
 • Invullen Artsenverklaring voor bestellen carmustine (alleen bij BEAM conditionering)
 • Bij aanwezigheid van HLA antistoffen: order HLA A/B typering in het kader van transfusiesupport
 • Patiënt bespreken in SCT-bespreking
 • Invullen time out aSCT in Epic
 • Overwegen uitstel aSCT bij respiratoire virus infecties:
  • Evidence strong:
   • Ontvangers met RS virus, HMP virus, PI virus 1-4, influenza en adeno virus (URTI en LRTI)
   • Ontvangers met proven/probable LRTI door rhinovirus (geen data voor corona virus)
  • Evidence moderate:
   • Ontvangers met possible LRTI door rhino- of coronavirus
   • Ontvangers die nog symptomatisch zijn bij start conditionering
Verpleegkundig consulent hematologie
 • Klaarzetten smartset ”Hema poli voorb aSCT” en inbasket bericht sturen naar behandelend arts
 • Telefonisch en schriftelijk informeren patiënt over de voorbereidende onderzoeken
 • Bewaken post-cryo-uitslag transplantaat. Indien uitslag marginaal (<3*106/kg CD34 positieve cellen per transplantaat): overleg met behandelend arts/hoofd SCT keten over het te volgen beleid
 • Beoordelen definitief transplantaatverslag inclusief controle van het aantal toe te dienen eenheden. Bij akkoord secretariaat SCT vragen verslag te uploaden in Epic en behandelend arts te informeren
 • Informeren patiënt over aSCT:
 • Orderen: Opname verpleegafdeling E00 in Epic met vermelding van het prikprogramma aSCT (Epic order LAB2109) en het indicatie­specifiek prikprogramma:
  • Kiemceltumoren: Epic order LAB2421
  • Acute myeloide leukemie: Epic order LAB2416
  • (Non) Hodgkin lymfoom, multipel myeloom en systemische sclerose: Epic order LAB2415
 • Administratie:
 • Bij indicatie tandem aSCT: inplannen poli-afspraak bij behandelend arts (6-8 weken na de eerste aSCT)
 • Bij overplaatsing naar extern ziekenhuis op dag +1:
  • Afstemmen datum overname met extern ziekenhuis
  • Informeren zorgadministratie
 • Afronden checklist Traject aSCT patiënt
Secretariaat SCT
 • Inplannen voorbereidende onderzoeken en informeren behandelend arts
 • Uploaden transplantaatverslag in Epic en behandelend arts informeren
Secretariaat verpleegafdeling E00
 • Informeren patiënt over definitieve opnamedatum en -tijd

Ga terug naar de aSCT homepage of lees meer over autologe SCT: Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.