Documentatie kliniek

Taken en verantwoordelijkheden


Afdelingsarts Verpleegkundig specialist / physician assistant
  • Inbrengen centraal veneuze katheter (CVK)
Verpleegkundige E00 Secretariaat E00
  • Informeren verpleegkundig consulent Hematologie bij ontslag patiënt
Diëtist    
Ga terug naar de aSCT homepage of lees meer over autologe SCT: Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.