Home Behandelprotocollen Autologe SCT Aanmelding en eerste bezoek aSCT

Taken en verantwoordelijkheden


Triage arts
 • Beoordelen verwijsbrief, deze op de Epic werklijst zetten met de vermelding dat het een aSCT patiënt betreft
Behandelend arts
 • Orderen revisie aanvraag PA in Epic
 • Beoordelen patiënt op geschiktheid voor aSCT
 • Aanvragen aanvullende onderzoeken via secretariaat SCT
 • Patiënt multidisciplinair bespreken
Verpleegkundig consulent hematologie
 • Beoordelen verwijsbrief
 • Invullen checklist Traject aSCT patiënt
 • Secretariaat SCT instrueren en aangeven op welke termijn patiënt gezien moet worden. Richtlijnen:
  • Multipel myeloom: tussen tweede en derde inductiekuur
  • (Non) Hodgkin lymfoom: na eerste inductiekuur
  • Acute myeloide leukemie: zo spoedig mogelijk
  • Systemische sclerose en kiemceltumoren: zo spoedig mogelijk
 • Contact opnemen met verpleegkundig consulent verwijzend ziekenhuis (indien van toepassing)
 • Bij eerste bezoek:
  • Bespreken planning traject autologe SCT
  • Bespreken hierboven genoemde voorlichtingsmateriaal
 • Uitwerken items checklist Traject aSCT patiënt
 • Planning mobilisatiekuur maken en afstemmen met het verwijzend ziekenhuis (indien van toepassing)
 • Aanmelden patiënt voor focusonderzoek bij eigen tandarts of Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. Zie document Tandheelkundige screening en follow up autologe SCT patiënt
Secretariaat SCT
Ga terug naar de aSCT homepage of lees meer over autologe SCT: Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.