Hieronder is de primaire diagnostiek van AIHA beschreven. Als er sprake is van een AIHA, dan dient er ook verder diagnostisch onderzoek naar eventuele onderliggende oorzaken verrricht te worden. Zie Inleiding voor verdere toelichting.

Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Klachten gerelateerd aan een onderliggende maligniteit, infectie of auto-immuunziekte
  • Acrocyanose (koude agglutininen) 

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Symptomen gerelateerd aan een onderliggende maligniteit, infectie of auto-immuunziekte

Laboratoriumonderzoek

Bloed

Standaard:

 • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten en microscopische differentiatie
 • Chemie: kreatinine, bilirubine totaal, bilirubine direct, LDH, haptoglobine, arteriĆ«le bloedgas inclusief lactaat
 • Virologie: Parvovirus B19 (in verband met indicatie voor Parvovirus B19 veilige bloedproducten)
 • Bloedgroepserologie:
  • Bloedgroep ABO/RhD (tweemaal apart aanvragen)
  • Screening irregulaire antistoffen
  • Directe antiglobuline test
  • Spijtmateriaal (zie opmerking*)

Op indicatie:

 • Vrij Hb (zie opmerking#, overleg met klinisch chemicus over procedure)

* Neem bij (verdenking op) ernstige AIHA ook materiaal af voor uitgebreide serologische diagnostiek (Radboudumc: Epic order LAB2989). Bij verdenking op koude auto-antistoffen of bifasische auto-antistoffen dient dit materiaal bij 37°C afgenomen en op die temperatuur naar het laboratorium getransporteerd te worden.

# Bij ernstige intravasculaire hemolyse kan het gemeten Hb door een overmaat aan vrij Hb een overschatting zijn van het intracellulaire en dus zuurstofbindende Hb. De test meet namelijk na lysering van erytrocyten het totaal Hb in de bloedafnamebuis. Meet daarom bij mogelijk ernstige intravasculaire hemolyse zowel het totaal Hb als het vrij Hb.

Urine

 • Urine screening (een sediment heeft bij AIHA geen meerwaarde)

Biobanking

 • Geen standaard afname van extra materiaal voor biobank hematologie 

Overige onderzoeken

 • ECG

 

Ga terug naar de AIHA homepage of lees meer over AIHA:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.