Een acute AIHA kan fulminant verlopen. Doorloop daarom de onderstaande stappen bij een patiënt met een nieuwe diagnose AIHA en indicatie voor opname.

Stap 1: Is er een indicatie voor erytrocytentransfusie?

 • Indien orgaanischemie, met name cardiale en/of cerebrale anoxie: JA, CITO
 • Indien hemoglobine <3 mmol/l: JA 

Te ondernemen acties

Onderstaande acties zijn ook van toepassing indien er geen directe indicatie is voor een transfusie, maar deze mogelijk wel op korte termijn verwacht wordt.

 • Neem zo spoedig mogelijk kruisbloed/materiaal voor compatibiliteits­onderzoek af (Radboudumc: Epic order LAB2989)
 • M.b.t. diagnostiek en bestellen van bloedproducten:
  • Informeer zo spoedig mogelijk de dienstdoende achterwacht van het transfusie­laboratorium (Radboudumc: telefoonnummer 024 – 3613904)
  • Communiceer direct, concreet en bij elke wijziging van de kliniek
  • Bespreek in ieder geval:
   • De urgentie
   • Binnen hoeveel tijd transfusie beschikbaar moet zijn (cito, uren, dagen)
   • Of er voldoende materiaal voor diagnostiek aanwezig is
   • Of er reden is tot verwarmd toedienen van erytrocyten (koude antistoffen)
 • M.b.t klinisch beleid:
  • Overleg met de dienstdoende klinische achterwacht (Radboudumc: Klinische Consultatieve Transfusie­geneeskundige Dienst (KCTD), telefoonnummer 024 – 3093962)

Stap 2: Ondersteunende maatregelen

 • Zuurstoftoediening
 • Bedrust
 • Wees bij euvolemie terughoudend met hydratie (verdunning van Hb)

Stap 3: Is er een indicatie voor opname op een bewaakte afdeling?

 • Indien sprake is van een vitaal bedreigde patiënt: JA
 • Indien hemoglobine <4 mmol/l in combinatie met cardiopulmonale comorbiditeit (vallend binnen ASA klasse III of hoger) en/of afwezigheid van reticulocyten­respons en/of leeftijd >65 jaar: JA

Stap 4: Vervolg

 • Spreek af: Hb controle à 4 uur (indien nodig frequenter)
 • Spreek af: urineproductie bijhouden, streef UP … cc/u (streefwaarde afhankelijk van kliniek patiënt)
 • Spreek af: bloeddruk controle à … uur, streef RR … mm Hg, streef saturatie … % (frequentie en streefwaarden afhankelijk van kliniek patiënt)
 • Start na stellen diagnose zo spoedig mogelijk met behandeling (in geval van (mogelijke) warmte-antistoffen: prednison 1 mg/kg, in ieder geval 1 gift i.v.)

 

Ga terug naar de AIHA homepage of lees meer over AIHA:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.