Informatie voor zorgverleners Behandelprotocollen Stamcel- en lymfocytendonatie Matchis donor

Inleiding

Dit protocol beschijft de taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen bij een stamcel- en/of lymfocytendonatie van een Matchis donor. Het merendeel van de documenten waar naar gelinkt wordt, is alleen toegankelijk via het netwerk van het Radboudumc.

lees meer

Snel naar