Risicoclassificatie m.b.t. optreden trombo-embolische complicaties

 

Risicogroep Definitie
Standaard Geen factoren voor hoog risico aanwezig
Hoog Een of meer van onderstaande factoren zijn van toepassing:
  • Leeftijd >60-65 jaar
  • Trombo-embolische complicatie in de voorgeschiedenis
  • Leukocytose >15*109/l

Patiënten met PV hebben een verhoogd risico op het optreden van trombo-embolische complicaties. Dit risico is verhoogd bij oudere patiënten en bij patiënten met een trombo-embolische complicatie in de voorgeschiedenis. Het advies is om bij deze patiënten te starten met cytoreductieve therapie.

Daarnaast hebben patiënten met cardiovasculaire risicofactoren (roken, hypertensie, diabetes mellitus, hyperlipidemie en atherosclerose) al een verhoogd risico. Ook blijkt dat patiënten met leukocytose (>15*109/l) een verhoogd risico hebben op het optreden van trombo-embolische complicaties. Bij deze patiënten kan ook overwogen worden te starten met cytoreductieve therapie.

Stadiëring

Bij PV kunnen de volgende stadia onderscheiden worden:

  • Pre-polycythemische fase
  • Polycythemische fase
  • Terminaal stadium (post-PV myelofibrose en/of post-PV myelofibrose met blastaire transformatie)

De diagnostische criteria staan beschreven in de WHO classificatie 2016 en 2022. Voor de pre-polycythe­mische fase zijn deze niet scherp omschreven. Voor de polycythemische fase (WHO2016 en 2022) en post-PV myelofibrose (WHO 2016 en 2022) wel. 

 

Ga terug naar de PV homepage of lees meer over PV:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen