Poliklinische controles

Frequentie: elke 3 – 6 maanden.

Bij anamnese speciale aandacht voor niveau van functioneren, koorts, gewichtsverlies, nachtzweten en infecties.

Bij lichamelijk onderzoek speciale aandacht voor WHO performance status, vaststellen grootte lymfeklieren, lever en milt.   

Laboratoriumonderzoek

Bloed, standaard: 

  • Volledig bloedbeeld inclusief automatische differentiatie
  • Chemie: LDH

Overige laboratoriumonderzoeken op indicatie, bijvoorbeeld beenmergonderzoek bij cytopenie. 

Beeldvorming

  • CT-scan hals, thorax, abdomen met contrast (op indicatie, achterwege laten indien geen consequenties)

 

Ga terug naar de PLL homepage of lees meer over PLL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.