Eerstelijnsbehandeling

Beide subtypen van prolymfocyten leukemie (T-PLL en B-PLL) kunnen in zeldzame gevallen een indolent beloop kennen waarbij expectatief beleid gerechtvaardigd kan zijn.

T-PLL

 • 16 kuren alemtuzumab i.v. à 1 week (3 toedieningen per week)
 • Overweeg bij jonge patiënten consolidatie met een allogene SCT

B-PLL zonder TP53 mutatie

 • 6 kuren rituximab-bendamustine à 4 weken
 • Rituximab toevoegen zodra leukocyten <20*109/l (gezien risico op cellysis)

B-PLL met TP53 mutatie

 • 16 kuren alemtuzumab i.v. à 1 week (3 toedieningen per week)
 • Overweeg bij jonge patiënten consolidatie met een allogene SCT

Recidief / refractaire PLL

Er is geen standaardbehandeling voor patiënten met een recidief / refractaire T-PLL dan wel B-PLL. Het beleid dient patiënt specifiek vastgesteld te worden in het MDO.

Overwegingen:

 • Behandeling in studieverband elders (indien mogelijk)
 • Indien eerder allogene SCT:
  • Indien splenomegalie bij palliatief beleid: splenectomie of bestraling van de milt
 • Indien eerder geen allogene SCT:
  • Overweeg behandeling met alemtuzumab en bij bereiken remissie consolidatie met allogene SCT (bij jonge patiënt)

 

Ga terug naar de PLL homepage of lees meer over PLL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.