Home Behandelprotocollen MDS Risicoclassificatie

Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R)

 

  Risicoscore voor cytogenetische afwijkingen
Zeer goed Goed Intermediair Slecht Zeer slecht
Enkel
del(11q)
-Y
Normaal
 
Enkel 
del(5q)
del(12p)
del(20q)
 
Dubbel
incl. del(5q)
Enkel
del(7q)
+8
i(17q)
+19
Any others indepen­dent clones
 
Dubbel
Any other
Enkel
inv(3)/
t(3q)/
del(3q)
-7
 
Dubbel
incl. -7/7q-
 
Dubbel
3 abnor­malities
Complex
>3 abnor­malities

 

Berekening IPSS-R score
Prognos­tische variabele Score
0 0,5 1 1,5 2 3 4
Cyto­genetica Zeer
goed
  Goed   Inter-
mediair
Slecht Zeer
slecht
% BM blasten ≤2   >2-<5   5-10 >10  
Hb ≥6,2   5,0-<6,2 <5,0      
Trombo­cyten ≥100 50-<100 <50        
Neutro­fielen ≥0,8 <0,8          

 

IPSS-R risicogroep Totale score Mediane overleving
Zeer laag ≤1,5 8,8 jaar
Laag >1,5 - 3 5,3 jaar
Intermediair >3 - 4,5 3,0 jaar
Hoog  >4,5 - 6 1,6 jaar
Zeer hoog >6 0,8 jaar

International Prognostic Scoring System (IPSS)

 

Berekening IPSS score
Variabele 0 0,5 1 1,5 2
% BM blasten <5 5-10   11-20 21-30
Karyotype:
  • Goed: normaal, -Y, del(5q)
  • Slecht: complex (≥3 afwijkingen),
    chromosoom 7 afwijkingen
  • Intermediair: alle andere cytogenetica die niet onder "goed" of "slecht" valt
Goed Inter­mediair Slecht    
Cytopeniƫn:
  • Hb <6,2
  • Neutrofielen <1,8
  • Trombocyten <100
0-1 2-3      

 

IPSS risicogroep Totale score Mediane overleving
Laag 0 5,7 jaar
Intermediair-1 0,5 - 10 3,5 jaar
Intermediair-2 1,5 - 2,0 1,2 jaar
Hoog >2,0 0,4 jaar

 

Ga terug naar de MDS homepage of lees meer over MDS:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen