Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Klachten van anemie, vermoeidheid, infecties en koorts
  • Klachten passend bij splenomegalie
  • Klachten passend bij auto-immuunaandoeningen (met name artritis)

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Lymfadenopathie, hepatosplenomegalie (grootte vastleggen)
  • Gewrichten (aanwijzingen artritis) en huidafwijkingen (passend bij systeemziekte)

Laboratoriumonderzoek

Bloed

Standaard:

 • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten en microscopische differentiatie (vermeld vraagstelling LGL)
 • Immunofenotypering: zie Toelichting diagnostiek LGL voor markers
 • Bezinking
 • Chemie: ureum, kreatinine, natrium, kalium, bilirubine totaal en direct, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH
 • Immunologie: IgM, IgG, IgA kwantitatief
 • Serologie: reumafactor, antinucleaire antistoffen
 • Virologie: HIV, HBV, HCV
 • Bloedgroepserologie: directe antiglobuline test

Beenmerg

 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie (op indicatie*)
  • Immunofenotypering (op indicatie*):
 • Cytogenetica (op indicatie*)
 • Moleculaire diagnostiek (op indicatie#)
  • Kan in plaats van beenmerg ook op bloed of weefsel uitgevoerd worden
  • TCR-β en TCR-γ genherschikkingsonderzoek
  • Mutatieanalyse met next generation sequencing (experimenteel, niet noodzakelijk, zie ook Toelichting diagnostiek LGL)
 • Cristabiopt (op indicatie*, zie protocol Hematopathologische diagnostiek voor specificatie)

* Cytomorfologie, immunofenotypering, cytogenetica en analyse cristabiopt alleen verrichten indien diagnose niet eenduidig is of indien differentiaal diagnose aplastische anemie, puur-rode-bloedcellen-anemie of MDS.

# Moleculaire diagnostiek alleen verrichten indien clonaliteits­onderzoek gewenst is bij verdenking T-LGL of bij twijfel over monoklonaliteit.

Histologie

 • Materiaal:
  • Lymfeklierexcisie of biopt (op indicatie, bij differentiaal diagnose perifeer T-cel lymfoom of bij overweging lymfo­prolife­ra­tieve ziekte van NK-cellen en uitsluiten EBV (met ISH EBER), zie ook Toelichting diagnostiek LGL)
 • Zie protocol Hematopathologische diagnostiek voor specificatie

Biobanking

 • Geen standaard afname van extra materiaal voor biobank hematologie

Beeldvorming

 • X-thorax (op indicatie, bij aanwijzingen voor infectie of andere long­afwijking)
 • CT-scan hals, thorax en abdomen (op indicatie, bij aanwijzingen voor lymf­adeno­pathie die met lichamelijk onderzoek niet goed is vast te stellen)
 • Echo abdomen (op indicatie, bij aanwijzingen voor hepato-/spleno­megalie die met lichamelijk onderzoek niet goed is vast te stellen)

 

Ga terug naar de LGL homepage of lees meer over LGL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.