Behandeling onderliggende oorzaak

Behandel de onderliggende oorzaak:

 • Bij non-Hodgkin lymfoom: voorkeur om etoposide aan de (R)-CHOP behandeling toe te voegen, dus (R)-CHOEP
 • Bij CMV infectie: (val)ganciclovir
 • Bij EBV infectie: 4 giften rituximab 375 mg/m2 (1 gift per week)

Eerstelijnsbehandeling HLH

De hieronder beschreven eerstelijnsbehandeling is gebaseerd op het HLH-94 protocol.

Inductiefase

De inductiefase duurt 8 weken.

Behandeling:

 • Etoposide 150 mg/m2 (bij ouderen 50-100 mg/m2): De eerste 2 weken 2 keer per week en daarna 1 keer per week geven
 • Dexamethason (oraal of intraveneus): De eerste 2 weken 1 dd 10 mg/m2, vervolgens 2 weken 5 mg/m2, vervolgens 2 weken 2,5 mg/m2, vervolgens 1 week 1,25 mg/m2, vervolgens afbouwen in 1 week
 • Bij EBV positief HLH: voeg 4 giften rituximab 375 mg/m2 (1 gift per week) toe

Onderhoudsfase

Behandeling met alternerend dexamethason en etoposide en opstarten ciclosporine:

 • Dexamethason 10 mg/m2 voor 3 dagen elke twee weken
 • Etoposide 150 mg/m2 (bij ouderen eventueel 50-100 mg/m2) elke twee weken
 • Ciclosporine 2 dd 3 mg/kg per os. Alternatief tacrolimus 2 dd 0,04 mg/kg

Dexamethason en etoposide na 2 maanden stoppen. Calcineurine remmers na 6 maanden afbouwen en stoppen.

Onvoldoende respons tijdens inductiefase

Overweeg bij een partiële remissie het toevoegen van een calcineurine remmer (dosering zoals bij onderhoudsfase). Let wel: dit gaat niet op in het geval van progressie onder het HLH-94 schema. Nota bene: upfront toevoegen van een calcineurine remmer aan etoposide-dexamethason laat geen betere respons en overleving zien (HLH-2004 studie; Bergsten et al. Blood 2017).

CNS betrokkenheid

Wekelijks intrathecaal methotrexaat/prednisolon (15/25 mg), tot 1 week na resolutie van symptomen.

Recidief / refractaire HLH

De volgende behandelingen kunnen worden overwogen:

 • Alemtuzumab conform schema PLL (intraveneus of subcutaan):
  • Opbouwschema: 3 mg op dag 1; 10 mg op dag 3; 30 mg op dag 5
  • Vervolgens 3 keer per week 30 mg
 • Ruxolitinib 2 dd 15 mg (betreft dosis waarmee in buitenland studie loopt (NCT02400463))
 • Anti-IFN-γ antilichamen (betreft studiebehandeling in buitenland (NCT01818492))
 • Anakinra

Allogene SCT

Een allogene SCT is geïndiceerd bij primaire HLH. Bij een secundaire HLH is een allogene SCT geïndiceerd bij refractaire ziekte of relapse na eerstelijnsbehandeling (dus bij noodzaak tweedelijnsbehandeling).

Het heeft de voorkeur om voorafgaand aan de allogene SCT een complete remissie (alle afwijkende parameters genormaliseerd) of op zijn minst een partiële remissie bereikt te hebben.

Het beleid ten aanzien van de conditionering is reduced-intensity conditionering met fludarabine-busilvex-ATG of fludarabine-melfalan-alemtuzumab.

Supportieve zorg

Transfusies

Streef naar trombocyten >50*109/l.

Correctie hypofibrinogenemie

Geef plasma of haemocomplettan (fibrinogeen).

Correctie hypogammaglobulinemie (bij onderliggende immuunstoornis)

Geef immuunglobuline i.v. 0,4 g/kg.

Infectiepreventie

 • PJP profylaxe
 • Herpes virus profylaxe
 • Gram-negatieve antimicrobiële profylaxe (bij leuko-/neutropenie)
 • Overweeg CMV monitoring

Bloeddruk

Controleer bloeddruk i.v.m. hoog risico op ontwikkeling PRES.

 

Ga terug naar de HLH homepage of lees meer over HLH:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen