Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Koorts, infecties
  • Aanwezigheid van een onderliggende maligniteit, in het bijzonder een maligne lymfoom
  • Familiaire anamnese 

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Lymfadenopathie, hepatosplenomegalie
  • Huiduitslag

Laboratoriumonderzoek

Bloed

Standaard:

 • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten en microscopische differentiatie
 • Chemie: ALAT, ASAT, LD, triglyceriden, ferritine, CRP
 • Hemostase: PT, APTT, fibrinogeen, d-dimeer
 • Immunologie: interleukine-2 receptor (sCD25)
 • Virologie: CMV, EBV

Op indicatie:

 • Moleculaire diagnostiek door afdeling Genetica, UMCU (bij verdenking primaire HLH, uitsluitend zinvol bij kinderen en jongvolwassenen)
 • NK-cel activiteit (overleg met Laboratorium Hematologie)

Urine

 • Urine screening en sediment

Beenmerg

 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie
  • Immunofenotypering (op indicatie*)
  • Moleculaire diagnostiek (op indicatie*)
  • Cytogenetica (op indicatie*)
 • Cristabiopt (zie protocol Hematopathologische diagnostiek voor specificatie)

Immunofenotypering, moleculaire diagnostiek en cytogenetica verrichten indien er een verdenking is op een onderliggende hematologische maligniteit.  

Histologie

Biobanking

 • Geen standaard afname van extra materiaal voor biobank hematologie

Beeldvorming

 • CT-scan hals, thorax, abomen (op indicatie, bij verdenking onderliggende ziekte) 

Verwijzingen / consultaties

 • Consult gynaecoloog of fertiliteitsarts voor advies t.a.v. fertiliteit/counseling en eventuele semenpreservatie (op indicatie)
 • Consult klinisch geneticus voor advies bij verdenking primaire HLH (op indicatie)

 

Ga terug naar de HLH homepage of lees meer over HLH:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen