Inleiding

Dit protocol beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen bij een DLI. Het merendeel van de documenten waar naar gelinkt wordt, is alleen toegankelijk via het netwerk van het Radboudumc.

lees meer