Algemeen

Diffuse intravasale stolling (DIS) wordt gekarakteriseerd door een continue activatie van het stollingsysteem met daarbij een grote en snelle mate van trombine- en fibrine­vorming. Dit leidt tot het ontstaan van microtrombi en het systemisch verbruik van trombocyten, stollings­factoren en anti­stollings­factoren, met uiteindelijk orgaan­falen tot gevolg.

Zowel trombotische- als bloedingscomplicaties

Naast het ontstaan van microtrombi, verhoogt het verbruik van bloedplaatjes en (anti)stollings­factoren het risico op bloedingen (verbruikers­coagulopathie).

Het risico op trombose en orgaanfalen varieert van 10-15% bij patiënten met een maligniteit of trauma tot 40% bij patiënten met sepsis. Bij patiënten met DIS is de incidentie van grote bloedingen 5-12%. Patiënten met DIS met een trombocyten­getal van <50*109/l hebben een 4 tot 5 keer zo hoog risico op bloedingen  in vergelijking tot patiënten met een hoger trombocytengetal.

Ziektebeelden geassocieerd met DIS

DIS is geen primair ziektebeeld. Het is altijd secundair aan een onderliggende ziekte die de stollingsactivatie veroorzaakt.

Ernstige infecties:

 • Voorbeelden: infecties met grampositieve of gramnegatieve organismen, malaria, hemorrhagische koorts
 • Impact: trombose en orgaanfalen

Maligniteiten:

 • Voorbeelden: solide tumoren, acute promyelocyten leukemie of monocyten leukemie
 • Impact: primaire trombotische consequenties / veneuze trombo-embolie. Ernstige trombocytopenie en factordeficiëntie kan leiden tot ernstige bloedingen

Trauma's:

 • Voorbeelden: multitrauma, hersenletsel, brandwonden
 • Impact: primaire acute bloedingen gevolgd door trombose

Obstetrische complicaties:

 • Voorbeelden: abruptio placentae, vruchtwaterembolie
 • Impact: profuse bloedingen in combinatie met trombotische complicaties

Vaatmalformaties:

 • Voorbeelden: Kasabach-Merrit syndroom, Giant hemangiomen, andere vaatmalformaties, groot aneurysma aorta
 • Impact: bloedingen primair bij ernstige trombocytopenie en hypofibrinogenemie

Ernstige immunologische reacties:

 • Voorbeeld: transfusiereacties

Zonnesteek:

 • Impact: trombotische complicaties worden vaker gezien dan bloedingen

Na reanimatie:

 • Impact: trombotische complicaties worden vaker gezien dan bloedingen

 

Ga terug naar de DIS homepage of lees meer over DIS:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.